Определение №33/02.02.2021 по дело №2421/2020

Спорът е разрешен с Решение №115/02.08.2021 по дело №2421/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите, които имат значение за размера на обезщетението за неимуществени вреди от наказателно преследване по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и задължението на съда да приложи принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед пълното репариране на вредите, за които е установено, че са в причинна връзка с конкретното незаконно обвинение.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и двадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2421 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на А. Е. Д., с адрес в [населено място], представляван от адв. Л. К., против решение № 2536 от 23 април 2020 г., постановено по гр.д. № 11312/2019 г. по описа на Софийския градски съд, в частта му, с която се потвърждава решение № 144714 от 18 юни 2019 г., постановено по гр.д. № 38962/2016 г. по описа на районния съд в гр. София, в частта му, с която е отхвърлен искът на Д. за осъждане на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. второ Прокуратурата на Република България да му заплати 5000 лева (като разлика между претендирания размер от 12000 лева и присъдения от първата инстанция размер от 7000 лева) обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от Д. в резултат на обвинението му в извършване на престъпление, което наказателно производство е било прекратено спрямо него с постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 31.10.2012 г. по ДП № 79/08 г. по описа на ГД „НП“ МВР, пр.пр. № 6716/2008 г., влязло в сила на 04.01.2013 г.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Присъденото обезщетение се оценява от касатора като съществено занижено и несъответстващо на действително претърпените неимуществени вреди, тъй като не са взети предвид всички обстоятелства от значение за удовлетворяване на критерия за справедливостта, като вид и характер на престъпленията, за които касаторът е бил обвинен, степен на засягане на личния, социалния и професионалния му живот, преценка личността на ищеца, професионалната му кариера и интензитета на негативните изживявания, медийното разгласяване на повдигнатото обвинение. Като несъобразени се сочат свидетелските показания за засягане на личния живот на ищеца и стреса във връзка с въздействието, което е оказало образуваното наказателно производство върху семейството му. Оспорва се изводът на съда, че срокът на производството е разумен – производството е прекратено поради липса на доказателства почти четири години след образуването му и след като два пъти е било връщано от съда за отстраняване на процесуални нарушения; положени са усилия от страна на прокуратурата за дискредитиране на касатора и за разгласа на повдигнатото без доказателства обвинение; неправилно е приетото, че не следва да се цени при определяне размера на обезщетението все още несваленото от сайта на прокуратурата прессъобщение за повдигнатите на касатора обвинения, като тези факти съдът е следвало да разгледа при условията на чл. 235, ал. 3 ГПК; недостатъчно е отчетен фактът, че касаторът е работел като адвокат, поради което наказателното преследване е повлияло много сериозно на работата му; в недостатъчна степен е отчетено и медийното разгласяване на повдигнатите обвинения; на други лица, срещу които са били повдигнати обвинения по същото наказателно производство, и за които няма данни това производство да се е отразило толкова тежко на семейния и професионалния живот, са присъдени обезщетение съответно в размер на 22000 и 14000 лева; неправилно съдът е приел, че след като касаторът е бил обвиняем по още четири наказателни производства по едно и също време, то причинените неимуществени вреди са в резултат от всички обвинения, след което е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари