Определение №33/21.09.2020 по дело №19/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Приетата с ДВ, бр. 105/2016 г. нова ал. 2 на чл. 28 ЗТР, постановява, че Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. При промяна на нормативната уредба следва да се приложи новата разпоредба на закона, определяща, че вредите са причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, в резултат от което приложима се явява подведомствеността, предвидена с чл. 128, ал. 1, т. 6 АПК. Приложими са правилата на чл. 203 и сл. АПК, респ. компетентен да разгледа исковата молба, по която е повдигнат настоящият спор за подсъдност, е административният съд.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите