Определение №321/20.04.2021 по дело №2069/2020

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 321

  София, 20.04..2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІІІ г.о.в закрито заседание на четиринадесети април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 2069 от 2020г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница срещу решение № 52 от 17.02.20г. по в.гр.дело № 79/20г.на Пазарджишкия окръжен съд. С него е потвърдено решение № 1553 от 21.11.19г.по гр.дело № 3320/19г.на Пазарджишкия районен съд,с което са уважени исковете за защита срещу незаконно уволнение с правно основание чл.344 ал.1 т.1 – т.3 КТ, предявени от М. Г. Р..

  Жалбоподателят поддържа,че е налице основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване по следните правни въпроси: 1.Промяната в изискването за трудов стаж за изпълнение на определена длъжност касае ли професионалната квалификация на работника и съставлява ли основание за уволнение по чл.328 ал.1 т.6 КТ или е изменение в изискванията за заемане на длъжността по смисъла на чл.328 ал.1 т.11 КТ ; 2. Кои са отличителните признаци на основанието за уволнение по чл.328 ал.1 т.6 и чл.328 ал.1 т.11 КТ.

  В отговор по чл.287 ГПК ответницата по жалбата М. Г. Р. счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като направи преценка за наличие на предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК, приема за установено следното:

  С обжалваното решение въззивният съд е приел,че заповед № 100 от 17.06.19г. на управителя на „Напоителни системи“ЕАД клон Тополница, с която е прекратено трудовото правоотношение с ищцата М. Г. Р., на длъжност „ финансов контрольор“, на основание чл.328 ал.1 т.6 и т.11 КТ, считано от 18.06.19.,е незаконосъобразна.Изложил е съображения,че основанието за уволнение на ищцата е правилно квалифицирано по чл.328 ал.1 т.11 КТ, тъй като изискването на трудов стаж за изпълнение на определена длъжност не касае професионалната квалификация – не съставлява основание за уволнение по чл.328 ал.1 т.6 КТ, а е изменение на изискванията за заемане на длъжността по смисъла на чл.328 ал.1 т.11 КТ.Посочено е,че в приложното поле на закрилата по чл.333 ал.1 т.3 КТ е включено и основанието за уволнение по чл.328 ал.1 т.11 КТ. При безспорно установените обстоятелства, че ищцата страда от психично заболяване „тревожно-депресивно разстройство“,което попада в кръга на болестите по Наредба № 5/87г.на МЗ, при които работниците, боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333 ал.1 КТ, както и че преди да й бъде връчена заповедта за уволнение, работодателят не е получил разрешение от Инспекцията по труда, уволнението е признато за незаконно.

  Не е налице основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК за допускане на въззивното решение до касационен контрол.По поставените въпроси съдебната практика е уеднаквена с Тълкувателно решение № 4 /17г.от 1.02.21г. на ОСГК на ВКС.В него е посочено, че основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл.328 ал.1 т.11 КТ е промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

  Обжалваното решение не се разминава по правни изводи с посочената практика.Като е приел, че въведеното изискване за тригодишен трудов стаж като финансов контрольор е изменение на изискванията за заемане на длъжността по смисъла на чл.328 ал.1 т.11 КТ, въззивният съд се е произнесъл в съответствие с даденото разяснение в т.2 от ТР № 4/17г.на ОСГК на ВКС.

  По изложените съображения не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение.

  С оглед изхода на производството по чл.288 ГПК в полза на ответника по жалбата следва да се присъдят разноските за адвокатско възнаграждение за тази инстанция в размер на 1500 лв.

  Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІІІ г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване решение № 52 от 17.02.20г.,постановено по в. гр.дело № 79/20г.на Пазарджишкия окръжен съд.

  ОСЪЖДА „Напоителни системи „ЕАД клон Тополница да заплати на М. Г. Р., ЕГН [ЕГН] от [населено място] сумата 1500 лв/хиляда и петстотин/ разноски за ВКС.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари