Определение №321/28.05.2021 по дело №2022/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При увеличаване в хода на процеса на частично предявен иск, от кой момент се дължи законната лихва върху увеличения размер - от датата на подаване на исковата молба или от момента на увеличаването на иска?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2022 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от Държавата, представлявана от минисъра на финансите, чрез юрисконсулти Л. К. и И. Г. против решение № 640/11.03.2020 г. по в.т.д. № 1435/2019г. на Софийски апелативен съд в частта, с която: 1/ е отменено решение № 1253/11.02.2016г. по гр. д. №4697/2012 г. на Софийски градски съд в частта, с която е отхвърлен предявеният иск по чл.59, ал.1 от ЗЗД над сумата от 3 136 933,17лв. до сумата от 3 912 253,75лв., както и в частта, в която съдът е присъдил сумата от 29589,19лв., на основание чл.86 ЗЗД и вместо него е осъдил Държавата, представлявана от Министъра на финансите да заплати на основание чл.59 от ЗЗД на „Космос Енерджи“ЕООД сумата от 775 320,58 лв. без ДДС, ведно със законната лихва, върху сумата от 3 912 253,75лв. без ДДС, считано от датата на предявяване на иска - 26.03.2012г. до окончателното й изплащане, която главница представлява стойността на обогатяването на ответника за сметка на обедняването на ищеца вследствие на изграждането на буферен склад за съхранение и обработка на наливни товари с капацитет 5 000 куб.м. и съпътстващи съоръжения към корабно място 20А, пристанище Бургас, като следва: помпена станция буферен склад с идентификатор 07079.618.203.1., едноетажна сграда със застроена площ от 52кв.м.; административна сграда буферен склад с идентификатор 07079.618.203.2., едноетажна сграда със застроена площ от 156 кв.м.; трайно прикрепени към имота съоръжения: 5 бр. складови резервоари за дизелово гориво; операторна зала; ЕРП и технологична помпена станция; механична и електро-работилница; противопожарна помпена станция за морски води и инсталация за пожарогасене; открити тръбопроводи за връзка между буферен склад и корабно място 20А; резервоар за замърсени технологични и дъждовни води с помпа; резервоари за битово-фекални води; площадкови инженерни мрежи; районно осветление;система за измерване и контрол; вътрешнозаводски улици, площадки, тротоари и благоустрояване, ограда, автоматизирана система „автоналивна естакада с възел за биодизел“, система „Измервателен възел-изход“, автоматизирана система за предаване на данни, всички изградени в поземлен имот публична държавна собственост с идентификатор 07079.618.203. в [населено място], с площ от 5 104 кв.м. и 2/ е потвърдено решение №1253/11.02.2016 г, по гр. д. №4 697/2012г. на Софийски градски съд в частта, в която Държавата, представлявана от Министъра на финансите е осъдена да заплати на „Космос Енерджи“ ЕООД сумата от 3 136 933,17лв., представляваща стойността на обогатяването на ответника за сметка на обедняването на ищеца вследствие на изграждането на горепосочените подобрения и е осъдена Държавата, представлявана от Министъра на финансите да заплати съдебно-деловодни разноски.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, тъй като в противоречие с чл. 6 ГПК САС се е произнесъл по ненаведено от ищеца основание за недействителност на процесния договор, при липса на дадени указания до страните за организиране на защитата им с оглед на това конкретно основание за нищожност. Въззивната инстанция не е съобразила указанията по отменителното решение на ВКС и не е разгледала възраженията на касатора по чл.22 ЗЗД, за неизпълнение на договорните задължения, за развалянето на договора и ангажирането на договорната неустойка при неизпълнение задължението на ищеца да осигури гарантирания товарооборот, поради което не е настъпило обедняване за „Космос Енерджи“ЕООД. Не е било обсъдено и релевантно възражение

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари