Определение №3209/17.12.2021 по дело №3209/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Въззивният съд длъжен ли е, при твърдения за погасено по давност право на строеж, съгласно чл. 67 ЗС, да изследва целия давностен срок, с оглед спирането и прекъсването му, или е достатъчно да приеме, че давностният срок не е изтекъл, без да сочи кога е започнал да тече същият, дали е бил спиран или прекъсван?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 3209 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 264424/25.06.2021 г., подадена от Община Крумовград, чрез адвокат Муса Сеидахмед, срещу решение № 260065 от 10.05.2021 г. по гр. д. № 62/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 20210/22.12.2020 г. по гр. д. № 304/2019 г. на Окръжен съд – Кърджали за отхвърляне на предявения от Община Крумовград срещу „БКС” ЕООД, гр. Крумовград иск по чл. 124, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 67, ал. 1 ЗС, да бъде установено по отношение на ответника, че учреденото му право на строеж с договор за учредяване право на строеж от 27.11.2003 г. върху неизградените секции № 2 и № 3 от предвидения за изграждане жилищен блок № 1 с магазини, възлизащо на незастроена площ от 755.47 кв. м и на РЗП от 2 688.88 кв. м от недвижим имот - частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5134/15.05.2012 г. (Акт за частна общинска собственост № 229/31.07.2001 г.), представляващ УПИ I, кв. 44 по действащия към 27.11.2003 г. ПУП на гр. Крумовград, с площ 4 800 кв. м, при граници: североизток – УПИ II - за трафопост и ул. "Димитър Благоев", северозапад - ул. "Васил Левски", югоизток - ул. "Славянска" и югозапад - ул. "Съединение", който имот понастоящем представлява ПИ с идентификатор 39970.504.1371 по КККР на Крумовград, одобрени със заповед № РД-18-96/30.12.2009 г. на изп. директор на АГКК и изменени със заповед за изменение на КККР № КД-14-09-69/8.04.2013 г. на началник на СГКК - Кърджали, целият с площ от 6 153 кв. м, при граници и съседи по КК: поземлени имоти с идентификатори: 39970.504.1159, 39970.504.1281, 39970.504.1264, 39970.504.1267, е погасено по давност в полза на ищеца, поради неупражняването му в законоустановения срок от ответника.

Мотиви

Въззивният съд е съобразил, че в исковата молба ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари