Определение №320/27.05.2021 по дело №2063/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 320

  София, 27.05.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 2063 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца Н. Ф. Е. срещу решение № 11863 от 10.08.2020г. по в.гр.д.№ 1640/2020г. на Апелативен съд София в частта за отмяна на решението по гр.д. № 16729/2017г. на СГС и отхвърляне на иска, предявен срещу ЗД“Бул Инс“АД с правно основание чл.424,ал.1 КЗ за разликата над 15 000лв. до уважения от първоинстанционния съд размер от 30 000лв., ведно със законната лихва от 18.07.2017г. Решението в частта за отхвърляне на иска за разликата над 30 000 лв. до пълния предявен размер от 60 000лв. е влязло в сила.

  Касаторът се позовава на неправилност на въззивното решение като постановено в нарушение на материалния закон - чл.52 ЗЗД в частта за отхвърляне на иска за сумата 15 000лв и чл.429,ал.3 във вр. с ал.2 КЗ в частта за присъждане на законна лихва от момент следващ датата на настъпването на застрахователното събитие 23.06.2016г. Искането е за отмяна на решението в обжалваната част и присъждане на още 15 000лв. за обезщетяване на неимуществените вреди, претърпени от ищцата от пътното произшествие от 23.06.2016г., ведно със законната лихва върху сумата от 30 000лв. от същата дата.

  В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването при предпоставките на чл.280,ал.1,т.1 ГПК по въпроса:1/Съобразено ли е присъденото от въззивния съд застрахователно обезщетение за търпените от ищцата телесни увреждания със задължителната практика на ВС и с практиката на ВКС относно размера на справедливото обезщетение за репарация на претърпените неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя. Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл.52 ЗЗД и кои са критериите, които следва да бъдат съобразени при определяне на обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.

  2/Включват ли се в застрахователната сума по застраховката „ГО“ на основание чл.429 КЗ лихвите за забава за периода от настъпването на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице. Касаторът иска допускане на обжалването по него в хипотезата на чл.280,ал.1,т.3 ГПК по съображения за „отсъствие на практика на ВКС“ .

  3/ Касаторът счита, че на „отделно основание е налице приложното поле на чл.280,ал.2,предл трето ГПК поради очевидна неправилност на въззивното решение относно гореизложените въпроси“. Съображения за наличието на тази директна предпоставка не са изложени.

  В писмен отговор ЗД“Бул Инс“АД оспорва наличието на предпоставките за допускане на обжалването и основателността на касационната жалба.

  За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

  Първоинстанционният съд е присъдил обезщетение за претърпените от ищцата в резултат на пътното произшествие неимуществени вреди за причинените телесни увреждания в размер на 30 000лв., ведно със законна лихва от 02.08.2017г. като е отхвърлил иска за разликата до пълния претендиран размер от 60 000лв. и претенцията за заплащане на законна лихва от датата на произшествието до деня на писмения отказ на застрахователя.

  Въззивната инстанция е била сезирана с жалба на ответника за уважаването на иска за разликата над 10 000лв. и с насрещна въззивна жалба на ищците са отхвърлянето на иска за разликата до 40 000лв. и отхвърляне на претенцията за лихва, считано от 23.06.2016г.

  Съставът на апелативния съд е счел за частично основателна жалбата на ответника. Приел е за установено въз основа на изслушаната медицинска експертиза, че от пътното произшествие 34 годишната ищца е претърпяла травма на нервните коренчета на лумбо-сакралния отдел на гръбначния стълб /без данни за фрактура/, непълно счупване на шиловидния израстък на дясната лъчева кост, охлузване на левия лакът и контузия на дясната колянна става; че получените увреждания в поясната област на гръбначния стълб са реализирали медико-биологичния критерий разстройство на здравето временно неопасно за живота; че полученото неразместено счупване на шиловидния израстък на дясната лъчева кост е причинило

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари