*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 32

  гр. София, 16.02.2022 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих подадената от адв. В. М. – защитник на подс. П. М. М. касационна жалба срещу решение № 354 от 17.11.2021г. по ВНОХД № 851/2020г. на Апелативен съд – София, с вх. № 1239 на ВКС от 14.02.2022г.,

  установих:

  Внимателният прочит на подадената от адв. В. М. касационна жалба показва, че в същата са заявени декларативни твърдения за неизпълнение на дадените с решение № 131 от 30.07.2020г. по НД № 569/2019г. на второ н.о. на ВКС указания, като липсва конкретика на оплакванията. Излагат се съображения за наличие на съучастническа дейност, без да е ясно този довод какво касационно основание подкрепя.

  Не са посочени касационните основания и данните, които ги подкрепят, като изискуем от процесуалния закон реквизит.

  С оглед на това следва да се приеме, че жалбата от адв. М. не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, поради което не е годна да инициира образуването на касационно производство. Предвид пределите на касационна проверка, очертани в чл. 347 от НПК, съдържанието на касационната жалба определя предмета на производството по реда на Глава двадесет и трета от НПК, поради което жалбата не може да има бланкетен характер, нито да съдържа неясноти относно касационните основания и подкрепящите ги доводи.

  Въпреки установеното несъответствие на подадената жалба с изискванията за редовност, настоящата инстанция не разполага със самостоятелни правомощия да я върне. Горното налага делото, ведно с жалбата, да се върне на Апелативен съд – София, който да упражни правомощието си по чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1 от НПК, като предостави на адв. М. седемдневен срок, в който да приведе касационната жалба в съответствие с изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, и даде изрично указание, че в случай на неизпълнение, последната ще бъде върната. При подаване на допълнение в срок, същото следва да бъде надлежно администрирано до останалите страни в производството и след това делото да бъде изпратено обратно на ВКС.

  С оглед на гореизложеното,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на касационно производство по ВНОХД № 851/2020г. по описа на Апелативен съд – София.

  Делото с жалбата да се върне на Апелативен съд – София за изпълнение на дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  ЛАДА ПАУНОВА

  КГ


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари