*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Кои лица се приемат за свързани по смисъла на пар. 1, т. 3, б. м ДР ДОПК и отнася ли се разпоредбата за търговски дружества, т.е. за юридически лица, при които собствениците на капитала и управителите са съпрузи и/или роднини по права линия от първа степен?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 1931 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на касационна жалба на ответниците по делото „ПИРИН МЕС” ООД и „ПИРИН МЕС 1“ ООД против решение № 10210/04.03.2021г. по в.т.д. № 1981//2020г. на Апелативен съд-София, с което, след отмяна на решение № 5490/19.12.2019г. по т.д. № 58//2019г. на Окръжен съд–Благоевград, е обявена за недействителна по отношение на държавата, сделката, сключена между „Пирин мес“ ООД и „Пирин мес 1“ ООД, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том II, рег. № 2794, дело 178//2015г. от 21.07.2015г. на нотариус С. В., вписан в служба по вписванията с вх. № 3093 от 21.07.2015г., акт № 51, том 8, дело № 956//2015г.

Касаторите искат отмяна на въззивното решение като неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и необоснованост. Поддържат, че не са налице кумулативно всички елементи от фактическия състав на иска по чл. 216, ал. 1 ДОПК, а именно сделката да е извършена във вреда на публичния взискател и страна по нея да е свързано с длъжника лице. Твърди се, че в конкретния случай няма увреждане на държавата, тъй като процесната сделката е възмездна че срещу собствеността длъжникът е получил равностойна насрещна престация за отчуждаването на имуществото си - придобити акции от капитала на друго търговско дружество, чиято стойност е 548 000 евро. Всички стопански операции са били извършени в период, когато дружеството не е имало никакви публичноправни задължения и при отсъствие на каквито и да било действия на ищеца за иницииране на предварителни обезпечителни мерки, както върху недвижимите имоти, така и върху акциите или останалите движими Д.. Също така считат, че между двете дружества „ПИРИН МЕС” ООД и „ПИРИН МЕС 1" ООД липсват хипотези на свързаност, които да могат да се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари