Определение №317/21.04.2021 по дело №3438/2020

  - 4 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 317

  гр. София 21.04.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 07.04.2021 (седми април две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3438 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 22 671/07.08.2020 година подадена от Е. П. М., в качеството й на ЕТ „Металик-И. М.-Е. М.“ [населено място], против решение № 731/15.07.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, ХІV-ти състав, постановено по гр. д. № 1889/2019 година в частта му, с която са уважени предявените от К. Н. Х. искове с правно основание чл. 200, ал. 1 от КТ за заплащане на обезщетение за претърпените от нея, вследствие на смъртта на съпруга й Г. В. Х. настъпила на 27.12.2026 година, поради реализирана на 23.10.2016 година трудова злополука, неимуществени и имуществени вреди.

  В подадената от Е. П. М., в качеството й на ЕТ „Металик-И. М.-Е. М.“ [населено място] касационната жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поради което и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от К. Н. Х. искове с правно основание чл. 200, ал. 1 от КТ да бъдат отхвърлени. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Пловдив по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

  Ответницата по тази касационна жалба К. Н. Х. е подала отговор на същата с вх. № 266 107/21.10.2020 година, с който е изразила становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на решение № 731/15.07.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, ХІV-ти състав, постановено по гр. д. № 1889/2019 година и такова не трябва да бъде допускано, а ако бъде допуснато жалбата е оспорена като неоснователна и е поискано оставянето й без уважение като се потвърди атакуваното с нея решение.

  Третото лице помагач на страната на Е. П. М., в качеството й на ЕТ „Металик-И. М.-Е. М.“ [населено място], а именно ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ [населено място] не е подало отговор на касационната жалба, като не е изразило становище по допустимостта и основателността й.

  Е. П. М., в качеството й на ЕТ „Металик-И. М.-Е. М.“ [населено място] е била уведомена за обжалваното решение на 15.07.2020 година, като подадената от нея касационна жалба е с вх. № 22 671/07.08.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  С обжалваното решение № 731/15.07.2020 година на Окръжен съд Пловдив, гражданско отделение, ХІV-ти състав, постановено по гр. д. № 1889/2019 година след частична отмяна на първоинстанционното решение № 2134/30.05.2019 година на Районен съд Пловдив, петнадесети граждански състав, постановено по гр. д. № 6944/2018 година Е. П. М., в качеството й на ЕТ „Металик-И. М.-Е. М.“ [населено място] е осъдена на основание чл. 200, ал. 1 от КТ да заплати на К. Н. Х. сумата от сумата от 107 289.36 лева, представляваща обезщетение за претърпени от нея, вследствие на смъртта на съпруга й Г. В. Х. настъпила на 27.12.2026 година, поради реализирана на 23.10.2016 година трудова злополука, неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата считано от 27.12.2016 година до датата на предявяване на иска 30.04.2018 година в размер на 14 604.00 лева, както и сумата от 1019.63 лева представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с лечението на Г. В. Х., за периода от 23.10.2016 година до 27.12.2016 година за закупуване на лекарства и консумативи, а именно: по фактура № ***/30.11.2016 година на стойност 14.15 лева,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари