Определение №316/20.04.2021 по дело №3764/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите за определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Членове:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от председателя Светла Димитрова гр.д. № 3764/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

Постъпили са касационна жалба с вх. № 8688 от 19.06.2020 г. от Прокуратурата на Република България, чрез прокурор при Апелативна прокуратура София и касационна жалба с вх. № 71082/17.07.2020 г. от Р. А. В. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Д. М. от АК-София, против въззивно решение № 1157 от 09.06.2020 г., постановено по в.гр.д. № 3427/2019 г. по описа на Софийски апелативен съд, ГО, 2 с-в, с което като е потвърдено решение № 114 от 15.04.2019 г., постановено по гр.д. № 704/2018 г. по описа на Врачанския окръжен съд, е уважен предявеният иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, като Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на Р. А. В. сумата от 8 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, заради повдигането и поддържането от Прокуратурата на РБ на обвинение, производството за което е било прекратено, ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от 05.07.2017 г. до окончателното му изплащане, като в останалата му част до пълния предявен размер от 100 000 лева, искът за обезщетение за причинени неимуществени вреди от незаконни обвинения, е отхвърлен като неоснователен. Релевират се касационните отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

В изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Прокуратурата на Република България, поддържа, че в постановеното решение на въззивния съд, в частта, с която е уважен предявеният иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за сумата от 8 000 лв., съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за изхода на делото, решени в противоречие с практиката на ВКС - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Във връзка с наведените основания, се позовава на противоречие със задължителната и установена практика на ВКС, както следва: ППВС № 4 от 23.12.1968 г. т. II, ТР № 3 от 22.04.2005 г. на ВКС по тълк.д. № 3/2004 г. на ОСГК т. 3 и т. 11, ТР № 1 от 04.01.2001 г. по т.д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, т. 19 и постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС, а именно: решение № 172 от 12.07.2017 г. по гр.д. № 4357/2016 г. на ВКС, IV г.о.; решение № 236 от 19.10.2016 г. на ВКС по гр.д. № 1543/2016 г., IV г.о.; решение № 210/30.10.2013 г. по гр.д. № 70/2013 г., IІІ г.о.; решение № 202 от 18.09.2019 г. по гр.д. № 1304/2013 г., на IІІ г.о. Поставени са следните правни въпроси, с твърдението, че са от значение за изхода на спора, по които се е произнесъл въззивният съд и свързани с приложението на чл. 52 ЗЗД, вр. с чл. 4 ЗОДОВ, а именно: 1/ относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, което следва да се извърши от съда след задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД; 2/ как се прилага обществения критерий за справедливост по смисъла на чл. 52

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Светла Димитрова е родена на 26 септември 1956 г. в гр. Тетевен. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. В периода 1979 – 1980 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1980 г. до 1982 г. е младши съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 1982 г. до 1985 г. е съдия в Районен съд – Тетевен, а в периода 1985 – 1992 г. работи като съдия в Софийския районен съд, след което от 1992 г. до 1998 г. правораздава в Софийския градски съд. В периода 1997 – 1998 г. е член на Висшия съдебен съвет. В Софийския апелативен съд работи в периода 1998 – 2006 г. От 2006 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2016 г. е председател на Трето гражданско отделение. В периода 2003 – 2007 г. е член на централните избирателни комисии за избори на народни представители, на президент и вицепрезидент на Република България и местни избори, а в периода 2007 – 2009 г. с укази на президента на Република България е назначавана за председател на Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за местни избори. На 20.02.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари