Определение №315/21.04.2021 по дело №3853/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Подновяване на вписването на законна ипотека (чл.172 ЗЗД), противопоставимо ли е на трето лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

Членове:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдията Ерик Василев гр.д. № 3853 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на С. И. З. чрез адвокат Г. В. от АК-С. срещу решение № 903558 от 11.08.2020 г. по гр.д. № 925/2019 г. на Окръжен съд Благоевград, с което се потвърждава решение от 09.08.2019 г. по гр.д.№ 437/2015 г. на Районен съд Гоце Делчев и са отхвърлени предявените искове на С. И. З. против „Банка ДСК“ ЕАД, В. К. З. и Н. П. З., на основание чл.170 ЗЗД и чл.90 ЗКИР, да се обяви за недействителна учредената законна ипотека върху първи жилищен етаж със застроена площ от 108,45 кв.м, от двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИ ...., пл.№..... от кв..... по плана на [населено място], област Б., вписана с молба вх. №...../..... г. на „Банка ДСК“ ЕАД в Служба по вписванията – [населено място].

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че решението е недопустимо в частта, в която въззивният съд се е произнесъл по иска на основание чл.90 ЗКИР, тъй като не е била подадена въззивна жалба срещу първоинстанционното решение в тази част, както и че е решението е неправилно в частта, с която е отхвърлен иска по чл.170 ЗЗД, във вр.с чл.163, ал.3 ЗЗД, тъй като е учредена от несобственик.

В изложение към касационната жалба се твърди, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК по въпросите: 1.„Нищожна ли е законна ипотека, учредена в тежест на лице, което не е собственик на имота?“ 2. „Противопоставимо ли е на ипотекарния кредитор вписване, извършено в Имотния регистър, в рамките на действието на първоначалното вписване по чл.172, ал.1 от ЗЗД, когато същият е изпуснал срока по чл.172, ал.1 от ЗЗД? 3. „Когато при повторно вписване на законна ипотека по чл.172, ал.2 от ЗЗД не е спазено изискването на чл.167, ал.3 от ЗЗД, към момента на вписването, имотът да е собственост на лицето, в чиято тежест е учредена същата, това обуславя ли нищожност на ипотеката?“, 4. „Нищожен договор за покупко-продажба може ли да направи собственик купувача и в тежест на последния валидно и действително може ли да бъде учредена последваща законна ипотека за същия имот?“. Изложени са съображения, че в обжалваното решение въпросите са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, а вторият от тях е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Ответниците по касационната жалба В. К. З. и Н. П. З. не са подали писмен отговор.

От „Банка ДСК“ ЕАД, чрез юрисконсулт С. С., е подаден писмен отговор, в който оспорват доводите в жалбата, като считат, че не са налице основанията по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.

За да постанови решението, въззивният съд приема, че В. К. З. е придобил недвижим имот с договор за покупко-продажба от 27.06.2008 г., по време на брака си с Н. П. З., поради което към датата на вписване на законната ипотека върху същия имот, той е бил собственик и е спазено изискването на чл.167, ал.3 ЗЗД. Според мотивите на съда, вписването на законната ипотека, респ. нейното подновяване е противопоставимо на правата на ищцата, вписала искова молба, респ. съдебно решение за обявяване на договора за покупко-продажба на имота за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари