Определение №313/18.05.2022 по дело №1833/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 313

  гр. София, 18.05.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на десети май, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1833 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на С. И. С. срещу решение №411 от 21.04.2021 г. по в.гр.д.№3194/2020 г. на САС. С обжалваното решение е потвърдено решение №26 от 25.06.2020 г. по т.д.№109/2017 г. на ОС Кюстендил, с което С. И. С. е осъден да заплати на „Банка ДСК” ЕАД, на основание чл.430 от ТЗ, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД сумата от 78 858.57 лв., главница по договор за жилищен кредит от 04.04.2007 г. и допълнително споразумение от 16.10.2009 г., ведно със законната лихва върху посочената главница от 28.08.2017 г. до окончателното изплащане; сумата от 32 267.40 лв., договорна лихва по посочените договор и споразумение; сумата от 302.58 лв., лихва за забава по т.20.1 от ОУ и сумата 1642.45 лв. такси и разноски.

  В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, първият от които уточнен от настоящата инстанция съобразно т.1 от ТР №1/2010 г. на ОСГТК на ВКС: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изготви самостоятелни правни изводи за тяхната относимост към предмета на спора. 2. Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор. Поддържа се, че въпросите са решени в противоречие с практиката на ВКС.

  Ответникът по касация „Банка ДСК“ ЕАД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения в закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
   Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
   Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изготви самостоятелни правни изводи за тяхната относимост към предмета на спора? (По иск на „Банка ДСК” АД, на основание чл. 430 ТЗ, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД за плащане по договор за жилищен…

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари