Определение №313/19.04.2021 по дело №91/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 313

  гр.София, 19.04.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Николаева

  като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 91 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. В. М. против решение № 260000 от 9.09.2020 г., постановено по въззивно гражданско дело № 23 по описа за 2020 г. на Габровския окръжен съд, с което е отменено решение № 466 от 19.11.2019 г. по гр.д. № 2793 по описа за 2017 г. на Габровския районен съд и вместо него е постановено друго за унищожаване по иска с правно основание чл.31 от ЗЗД, предявен от Н. П. П. против А. М. М. и А. В. М., на пълномощно с нотариално удостоверен подпис с рег. № 5193 и нотариално удостоверено съдържание с рег. № 5194 от 11.08.2015 г. на помощник нотариус К. Б. при нотариус С. В. с № 093 в регистъра на Нотариалната камара и с район на действие Районен съд габрово, с което Н. П. П. е упълномощил А. М. М. да се разпорежда с всякакви правни действия, включително да сключва всякакви договори, в това число договори за продажба, замяна, дарение и др., както и да продаде на когото намери за добре, при цена не по-ниска от данъчната оценка и условия каквито договори, да получи продажната цена и да я задържи за себе си, с апартамент 2, намиращ се в [населено място], [улица], ет., с идентификатор № ........................, с прилежащата маза № 1 и съответните идеални части от общите части на сградата.

  Касаторът твърди, че решението на Габровския окръжен съд е неправилно, постановено е в нарушение на материалния закон и процесуалните правила и е необосновано- основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност и противоречие с практиката на ВКС по следните въпроси:

  1. Длъжен ли е съдът при наличие на няколко противоречиви заключения по един и същи въпрос да обсъди всички и да се аргументира защо възприема или не всяко едно от тях?

  2. При изготвянето на експертно заключение вещото лице следва ли да посочи не само изводите, които прави във връзка с поставената му от съда задача, но и конкретните факти, които обосновават тези изводи?

  3. Може ли заключението на вещото лице да почива на предположения?

  4. Следва ли съдът да допусне повторна съдебна експертиза, когато представеното по делото заключение е било оспорено като необосновано и възниква съмнение за неговата правилност?

  5. Задължен ли е въззивният съд да обсъди с мотиви към решението си всички допустими и относими към спорния предмет доказателства, доводи и възражения на страните?

  Н. П. П. счита, че не са налице предвидените в закона основания за допускане на касационно обжалване на решението на Габровския окръжен съд, като оспорва касационната жалба и по същество.

  А. М. М. и третите лица-помагачи на страната на А. М.- И. С. В. и Д. С. В. не вземат становище по касационната жалба.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния въпрос за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира следното:

  Н. П. П. е изложил в исковата молба, че ответницата А. В. М. е закупила неговия апартамент от ответника А. М. М., който се е легитимирал като негов представител с процесното пълномощно от 11.08.2015 г. Ищецът е посочил, че страда от алкохолизъм и седмица преди подписване на пълномощното е бил разкарван по различни градове от втория ответник, като постоянно е бил поддържан в пияно състояние. А. М. в предварителен сговор с Д. Д. Б. са поддържали у него заблуждението, че ще го назначат за касиер на работа във фирма на Д. Б.. Затова към момента на съставяне на пълномощното той не е разбирал и не е можел да ръководи действията си, поради което е поискал това пълномощно да бъде унищожено.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари