Определение №313/01.06.2021 по дело №1740/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №313

  гр. София, 01.06.2021

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 05 май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1740/20 г. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ГЕЛИ“ЕООД ЕИК[ЕИК] срещу решение № 147 от 01.06.2020 г. на Пловдивски апелативен съд по в. т..д. №700/2019 г., в частта, с която е било потвърдено първоинстанционното решение по т.д. № 49/2018 г. на ОС-Хасково в частта, с която е бил осъден касаторът да заплати на ищеца Т. М. Т. [ЕГН] сумата от 26 665,79 лева, ведно със законната лихва от 02.04.2018 г. до окончателното плащане –част от цената на движими вещи, продадени на ответника с договор от 04.05.2015 г.,изменен със споразумение от 20.09.2015 г. Решението се обжалва и в частта, с която след частична отмяна на първоинстанционното решение, в останалата му част, е постановено друго, с което : е обявен за окончателен на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, сключеният на 04.05.2015 г. и изменен със споразумение от 20.05.2015 г. между Т. М. Т., в качеството му на продавач, и „Г.“ ЕООД, в качеството му на купувач, в имащата характер на предварителен договор част, с която е постигнато съгласие продавачът да прехвърли на купувача собствеността върху колесен трактор „Landini rex DT 90 F”, рама № PXKLU 10806, рег. № X 04076, двигател № NL 38972 U 035980 S за сумата от 27 552, 18 без ДДС /33062,62 лв. с ДДС/ и колесен трактор „Landini Legend 130“, рама № SHHLM 08040 , рег. № X 04678 , двигател № YH 81250 U780742 H за сумата от 26 183, 90 лв. без ДДС/31 420, 68 с ДДС/, т.е. при цена общо за двата от 53 736, 08 лв. без ДДС /64483,30 лв. с ДДС/, от която при подписване на договора на 04.05.2015 г. са платени общо 15 722, 25 лв. с ДДС и остават за плащане 48 761, 05 лв. с ДДС, осъдил е „ГЕЛИ“ЕООД да заплати на Т. М. Т. сумата от 48 761, 05 лв. с ДДС ведно със законната лихва от 02.04.2018 г., представляваща неплатена част от общата цена от 53 736, 08 лв. без ДДС /64483,30 лв. с ДДС/ на двата колесни трактора дължима по обявен за окончателен договор от 04.05.2015 г. изменен със споразумение от 20.05.2015 г., както и в частта за присъдените в тежест на касатора съдебноделоводни разноски.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че са налице основания за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Ответникът по касационната жалба Т. М. Т. изпраща писмен отговор със становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  За да произнесе обжалваното решение, въззивният съд по жалба от страна на ответното дружество е приел следното:

  По делото, за установяване съществуването на договора за продажба са представени два писмени документа. Първият е от 04.05.2015 г. и е наименуван договор за покупко-продажба. В него са материализирани волеизявления на Т. Т. в качеството му на продавач и „ГЕЛИ“ ЕООД, - в качеството му на купувач.

  От съдържанието на този договор се установява, че двете страни са постигнали съгласие за продажбата на двата подробно описани трактора, предплуг чизел – 1 бр.; ремаркета – 2 бр.; сеялка пролетна К. – 1 бр.; фреза – 1 бр.; пръскачка щангова – 1 бр.; плуг обръщателен Lemken – 1 бр., товачар за жито – 1 бр.; дискова брана – 2 бр.; култиватор – 1 бр.; хедер за слънчоглед – 1 бр.; цистерна 4 куб.м. – 1 бр.; валяк – 1 бр. и електрожен – 1 бр.

  Договорено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари