Определение №311/19.04.2021 по дело №231/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 311

  гр. София, 19.04.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 231 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищцата Н. М. И. срещу решение № 260433 от 08.10.2020г. по в. гр. дело № 6277/2020г. на Софийски градски съд (СГС), с което е потвърдено решение № 78597/ 29.04.2020г. по гр.д. № 65042/2019г. на СРС, с което са отхвърлени като неоснователни исковете на касаторката срещу „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД: с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 КТ за признаване за незаконно и отмяна на уволнение, извършено със заповед № ЧР-17/17.09.2019г., на основание чл. 328, ал. 2 КТ; с правно основание чл. 344, ал.1, т. 2 КТ за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност – „директор, дирекция „Управление на рисковете“ при „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД и с правно основание чл. 344, ал.1, т.3 вр. с чл. 225, ал.1 КТ за заплащане на парично обезщетение за оставане без работа, за периода: 18.09.2019г. - 01.12.2019г., в размер на 9 064.42 лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба.

  Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон (чл. 328, ал. 2 КТ; чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 13а и чл. 14 Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ)). Моли то да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено ново решение, с което предявените искове да бъдат уважени.

  В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК, навежда основания за допускане на касационен контрол в хипотезите на чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, посочени бланкетно. Жалбоподателката счита, че въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС по приложението на чл. 328, ал. 2 КТ, обективирана в решение № 261/30.10.2017г. по гр.д. № 593/2017г. на Четвърто г.о. и решение № 481/13.12.2011г. по гр.д. № 168/2011г. на Четвърто г.о., според която наличието на бизнес програма с поставени задачи и програми за изпълнение на нова бизнес задача е необходимо за уволнение на основание чл. 328, ал.2 КТ. Посочва също, че ВКС следва да се произнесе изобщо приложим ли е текста на чл. 328, ал. 2 КТ за субект като „БАЕЗ“ ЕАД, което търговско дружество е създадено със ЗЕЗ, според който то е на държавно финансиране със заложен бюджет в държавния бюджет на РБ, релевирайки противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 102/02.07.2018г. по гр.д. № 2512/2017г. на Трето г.о..

  Ответникът по касационната жалба - „Българска агенция за експортно застраховане“ („БАЕЗ“) ЕАД подава писмен отговор, в който поддържа становище за отсъствие на основания за допускане на касационно обжалване – общо и допълнителни, и за неоснователност на касационната жалба. Претендира сторените съдебно-деловодни разноски пред касационната инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема по допустимостта на касационното обжалване следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт по искове с правни основания чл. 344, ал.1, т.1 – т.3 КТ, т.е. тя е допустима.

  Въззивният съд е приел за установено, че между страните е съществувало трудово правоотношение по безсрочен трудов договор, по което заеманата от ищцата длъжност е ръководна по смисъла на § 1, т.3 ДР КТ – „директор, дирекция „Управление на рисковете“, поради което тя е била служител от ръководството на предприятието. На 01.08.2019г., българската държава като едноличен собственик на капитала на ответното ЕАД е приела нов устав на дружеството, системата на управление е променена от едностепенна на двустепенна, освободени са членовете на СД и са избрани членове на НС. На 06.08.2019г. П. И. Ф. и М. Й. Р. са избрани за членове на УС, овластени да извършват оперативното управление и да представляват ЕАД. Бизнес програмата на ответното търговско дружество за периода 2019г.-2022г. е одобрена с протокол № 8/10.09.2019г. на заседание на УС и с протокол № 5/03.10.2019г. на заседание на НС, като е взето решение да бъде одобрена от принципала

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари