Определение №310/19.04.2021 по дело №206/2021

  - 5 -

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 310

  гр. София, 19.04.2021 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 24.03.2021 (двадесет и четвърти март две хиляди двадесет и първа) година в състав:

  Председател: Борислав Белазелков

  Членове: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 206 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 35 376/25.03.2020 година, подадена от Етажната собственост на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица], против решение № 1051/06.02.2020 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-„Е“ състав, постановено по гр. д. № 1261/2019 година.

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното решение № 483 355/07.09.2018 година на Софийския районен съд, І-во гражданско отделение, 41-ви състав, постановено по гр. д. № 64 785/2017 година, с което са отхвърлени предявените от Етажната собственост на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица] против „Теленор България“ ЕАД [населено място] иск с правно основание чл. 232, ал. 2, във връзка с чл. 236, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на сумата от 13 666.29 лева, представляваща дължима се наемна цена за периода 01.12.2014 година-31.08.2017 година за наем на покривно пространство на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица] по договор за наем от 17.11.2004 година, както и евентуалния такъв с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД за сумата от 13 666.29 лева, представляваща такава, с която „Теленор България“ ЕАД [населено място] се е обогатило за сметка на ищеца, спестявайки си разходи за ползване на покривно пространство на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица].

  В подадената от Етажната собственост на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица] касационна жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение на Софийски градски съд е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като освен това е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният от етажната собственост против „Теленор България“ ЕАД [населено място] иск с правно основание чл. 232, ал. 2 от ЗЗД да бъде уважен, а ако бъде счетено, че той е неоснователен да бъде уважен съединения към него евентуален иск с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК касаторът твърди, че са на налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Апелативен съд Варна по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационната жалба „Теленор България“ ЕАД [населено място] не е подал отговор на същата, както и не е изразил становище по допустимостта и основателността й.

  Етажната собственост на [жилищен адрес] намиращ се в [населено място], [улица] била уведомена за обжалваното решение на 25.02.2020 година, а подадената от нея касационна жалба е с вх. № 35 376/25.03.2020 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 от ГПК. Същата е подадена от надлежни страни, поради което е допустима.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК, намира следното:

  Съставът на Софийски градски съд е приел, че страните в производството не спорели, че до края на ноември 2014 година „Теленор България“ ЕАД [населено място] е заплащало наемна цена по договор за наем от 17.11.2004 година, като в същия като наемодател била посочени етажната собственост (ЕС) на вх. /../ и вх. /../на [жилищен адрес] с адрес [населено място], [улица]. Освен това е посочено, че с отговора на исковата молба бил представен договор за наем от 20.11.2014 година, сключен между „Теленор България“ ЕАД [населено място], в качеството на наемател, и етажните собственици от вх. /../на сграда, с адрес [населено място], [улица], представлявани от Д. П. Н.-Т., в качеството на наемодатели, по силата на който на наемателя били предоставени за възмездно ползване, за срок от 5 години, считано от датата на подписване на договора, при наемна цена от 485.75 €, 42.00 м2 от покривното пространство на „сграда

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари