Определение №310/01.06.2021 по дело №1928/2020

Спорът е разрешен с Решение №60121/29.10.2021 по дело №1928/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно момента, от който застрахователят изпада в забава за заплащане на обезщетение за вреди при предявен пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ и съответно, от който се присъжда обезщетение за забава по чл.86, ал.1 ЗЗД в размер на законната лихва.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 1928/2020 година

История на спора

Производството е по чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на А. С. Ф., ЕГН [ЕГН], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 62 от 08.01.2020 г. по гр.д. № 3231/2018 г. на Апелативен съд – София, Гражданско отделение, четвърти състав, в частта, с която законната лихва върху допълнително определеното от въззивния съд обезщетение за неимуществени вреди е присъдена от 17.09.2016 г., а не от датата на ПТП – 09.05.2015 г.

Мотиви

В касационната жалба се поддържат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение в атакуваната част. Твърди се, че уврежданията на ищеца, настъпилите усложнения и липсата на възстановяване, са заявени в исковата молба и съответно доказани, а пред АС-София са доказани продължаващите последици от уврежданията. С последващото решение на НЕЛК не са констатирани нововъзникнали към този момент увреждания и последици от тях, поради което се счита, че не би могъл да се обоснове начален момент на дължимост на законна лихва от датата на това ЕР.

В инкорпорираното в жалбата изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, като обуславящи въпроси се сочат: 1. От кой момент застрахователят изпада в забава за плащане на вреди и съответно, от кой момент и за какъв период се присъжда обезщетението за забава по чл.86 ЗЗД в размер на законната лихва, при предявен пряк иск срещу застрахователя по чл.226 КЗ, отм.; 2. Законна лихва от момента на деянието, присъжда ли се само когато размерът на обезщетението е определен от съда към датата на деликта; 3. Може ли съдът да се произнесе извън пределите на въззивната жалба и какво е решението в частта, в която се произнася и уважава претенция на различни от въведените основания и възражения на страните; 4. Може ли въззивният съд да постанови отхвърляне на заявено искане за лихви на основания, които не са въведени като оплаквания от ответника; 5. По отношение на правилността на акта на първоинстанционния съд ограничена ли е въззивната инстанция от посочените в жалбата и в отговора основания и оплаквания, и проверява ли обосноваността извън изрично посочените претенции и оплаквания във въззивната жалба и 6. Може ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение
    Решение № 45 от 15.04.2009 г. по търг. д. № 525/2008 г.
    Следва ли да се намалява обезщетението на пострадалия пътник в МПС, след като той не е допринесъл за настъпване на ПТП? Какви критерии следва да изследва съда при определяне степента на съпричиняване; при действието на чл.407, ал.1 ТЗ/сега отм./ от кой момент се дължи лихва за забава върху присъденото обезщетение…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари