Определение №31/28.01.2022 по дело №724/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 31

  София, 28.01.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 724 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано е по молба вх. № 68764/17.11.2021г. на касатора „Централна кооперативна банка“ АД, [населено място], с искане да се отмени като неправилно определение № 60534 от 04.11.2021г. по настоящото дело в частта, в която се дават указания на банката в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото доказателства за внесена по сметката на ВКС държавна такса в размер на 195 613,42 лева, като се указват и последиците от невнасянето й.

  Молителят поддържа, че се ползва от правото да не внася предварително държавна такса, тъй като приложение намира по аналогия разпоредбата на чл. 649, ал. 6 ТЗ. Аргументи в тази насока се черпят от обявяването за противоконституционен с решение № 8 от 27.05.2021г. по к. д. № 9/2020г. на КС на Р България на пар.7 от ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ бр. 22 от 2018г., доп. ДВ бр.33 от 2019г., в сила от 19.04.2019г.), който предвижда, че „този закон се прилага и за откритите до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност“. Поддържа се, че освобождаването само на лицата по чл. 62, ал. 1 ЗБН от предварително внасяне на държавна такса е въведено в действие спрямо висящите производства по несъстоятелност на банки по силата именно на този параграф, поради което с оглед обявената му противоконституционност, всички отношения, за които са въведени изменения с този ЗИДЗБН, в частност въпроса за освобождаването на лицата по чл.62, ал.1 ЗБН от предварително внасяне на държавна такса, са останали без правна уредба, предвид липсата за възстановително действие на решението на КС. На второ място се поддържа, че в производството по несъстоятелност по ЗБН не е предвиден адекватен механизъм за обезщетяване на лицата – ответници по отменителните искове в случай на тяхното отхвърляне, тъй като в ЗБН не е предвидено основание, по което да се претендират тези разноски и дори вземанията да бъдат предявени, масата на несъстоятелността може да не е достатъчна за покриването им. Твърди се, че са нарушени и принципите ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари