Определение №308/31.05.2021 по дело №1867/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 308

  гр. София, 31.05.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 1867 по описа за 2020 година.

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  „Евротрак лизинг“ ООД обжалва решение № 62 от 19.06.2020 г. по в.гр.д. 148/20 г., Окръжен съд – Ямбол, с което е потвърдено изцяло решение на Ямболски районен съд, с което е отхвърлен предявеният от „Евротрак лизинг“ ООД срещу „Технострой инженеринг 99“ АД, иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

  Излага съображения за нарушение на съдопроизводстветните правила – основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 2 от ГПК. Конкретно нарушение на въззивния съд, изразяващо се в неоказване на съдействие на касатора да установи необходимите факти и доказателства, поради наличие на нарушение при изготвяне на доклада по делото, на основание чл. 146 от ГПК. Конкретно във връзка с възражението на ответника за антидатиране на предварителния договор, не било указано кой точно факт ищецът следва да установи, че договорът по принцип е сключен преди датата 25.1.2019 г. на прекратяване на представителна власт или че процесният договор е сключен точно на посочената в него дата 8.1.2019 г.

  Излага и доводи за необоснованост на съдебното решение, съгласно чл. 281, т. 3, пр. 3 от ГПК. Изводът, че процесният договор е сключен без представителна власт, тъй като не била установена достоверна дата бил в противоречие със събраните доказателства. Излага подробни съображения.

  Моли да се отмени решението и вместо него да се постанови друго, с което да се уважи иска, както и да се присъдят разноски за всички инстанции.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК поставя следните правни въпроси.

  1. Следва ли въззвният съд в доклада си, при пропуск на първоинстанционния съд и при изрично възражение във въззивната жалба, да изготви доклад със съдържанието по чл. 146, ал.1 от ГПК , включително да разпредели доказателствената тежест и да укаже на страните за кои конкретни факти сочат или не сочат доказателства, в това число и на ищеца във връзка с възражението на ответника за антидиатиране на процесния договор, което води до нищожност поради липса на представителна власт. Счита, че така посоченият правен въпрос е разрешен в противоречие с решение № 886 от 13.12.2010 г. по гр.д. 1553 /2009 г. 1 ГО, решение № 341 от 6.12.2011 г. по гр.д. 252 /11 г., с което обосновава допълнително основание по чл. 280, ал.1, т.1 от ГПК.

  2. Длъжен ли е съдът да изложи собствени мотиви по всички възражения на страните след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивнното производство?

  3. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор, доколкото предвидената в чл. 272 от ГПК процесуална възможност не дерогира изсикването на чл. 236, ал.2 от ГПК. По отношение на въпроси 2 и 3 сочи основание за допускане на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал.1, т. 1 от ГПК, като и по 2 и по 3 въпрос счита, че са постановени в противоречие със задължителната практика на ВС – ППВС 1/53 г, ТР 1/2001 г., решение № 212 от 1.2.2012 г. по т.д. 1106/10 г., ВКС, 2 ТО, решение № 157 от 8.11.2011 г. п от.д. 823/10 г. ВКС, 2 ТО, решение № 24 от 28.1.2010 г. по гр.д. 4744/2008 г. на ВКС, 1 ГО, решение № 411 от 27.10.2011 г. по гр.д. 1857/10 г., ВКС 4 ГО.

  Ответникът „Технострой – инженеринг“ АД оспорва касационната жалба. Счита, че по отношение на първия поставен въпрос, не е налице основание за допускане на касационно обжалване, предвид постановяване на процесното решение без отклонение от задължителната практика на ВКС, изразена в ТР 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Счита, че въззивният съд е постановил собствени мотиви и не са налице и останалите основания за допускане касационно обжалване. Претендира разноски.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари