*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди в съвкупност всички доказателства, както и доводите и възраженията на страните, а ако не възприема някои от доказателствата, то да изложи съображения за това.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание от шестнадесети март две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело № ******/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК .

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Ю. К. Д. срещу решение № ******, с което е отменено решение № ****** на СГС в частта, с която "ОББ"АД е осъден да заплати на Ю. К. Д., сумата от 55 901. 37 евро, представляваща неизплатена сума по прекратен срочен депозит №...., като вместо него е постановено друго решение, с което са отхвърлени исковете на Ю. К. Д. срещу "ОББ"АД, за заплащане на сумата от 55 901. 37 евро, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.01.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, представляваща неизплатена сума по прекратен срочен депозит №..... и е обезсилено решение № 3792/26.06.2020 г., постановено по гр. д. № 8941//2017 г. на СГС в частта, с която И. К. З., е осъден да върне на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗЗД на "ОББ"АД, получената от него без правно основание сума в размер на 55 901. 37 евро, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на обратния иск -30.11.2015 г. до окончателното изплащане на сумата.

Мотиви

Касационната жалба съдържа оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 за допускането му до касационно обжалване.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът е формулирал следните правни въпроси:

1.Допустимо ли е решението на въззивния съд при промяна на правната квалификация, дадена от първоинстанционния съд ? Сочи се противоречие с практиката на ВКС – т.2 на ТР 1/2013г. на ОСГТК на ВКС, решение № 19/14.07.2016г по гр.д. № 3604/2015г. на ВКС, IV-то г.о.; решение № 94/13.09.2016г. по т.д. № 3768/2014г. на ВКС, II- ро т.о.; решение № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли правната квалификация на иска да бъде определена от съда въз основа на наведените от ищеца твърдения и какви са правомощията на въззивния съд при определяна на точната правилна квалификация на така предявения иск?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т.е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот? Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правната квалификация на иска, която следва да бъде определена съобразно фактите по делото и твърденията, на които ищецът основава своето право, и за задължението на съда да се произнесе по правния спор, с който е сезиран с исковата молба.
 • Решение на ВКС
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивния съд да разгледа спора по същество,като с оглед фактите по делото даде правна квалификация на спорното материално право.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивната инстанция при неправилна правна квалификация на предявения иск, дадена от първоинстанционния съд.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди всички обстоятелства по делото и посочи, кои правно релевантни факти счита за установени.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди всички обстоятелства по делото и всички доводи и възражения на страните.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда при преценката на събраните доказателства да съобрази научните, логическите и опитните правила.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно осъществяването на предварителната закрила при уволнение на членове на синдикалното ръководство на синдикална секция, при представени по делото доказателства за „легитимност” на същата. Може ли да се приеме едно писмено изявление за подписан документ, в случая – заповед за уволнение, при положение, че липсва собственоръчен подпис на издателя му,…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да мотивира решението си.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари