Определение №306/16.04.2021 по дело №970/2017

Спорът е разрешен с Решение №60223/27.10.2021 по дело №970/2017

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Ако при сключване на трудов договор работникът не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае това, но въпреки това го назначи на работа, а впоследствие уволни на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, налице ли е основание за признаване на уволнението за незаконно?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 970/2017 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. С. К., чрез адв. Н. против решение № 8040 от 04.11.2016 г. по гр. д. № 11140/2016 г. на Софийски градски съд, ГО, III-Б въззивен състав.

Ответникът „Български енергиен холдинг“ ЕАД – гр.София, чрез адв. Р. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

Мотиви

За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение в ЧАСТТА, в която е потвърдено решение № 8697/15.06.2016 г. по гр. д.№ 15147/2016 г. на Софийски районен съд, ГК, 76 състав в частта за отхвърляне на предявеният от касатора против „Български енергиен холдинг“ ЕАД иск за признаване на уволнението му, извършено с акт за прекратяване № РД-ЛС-20 от 20.01.2016 г. на изпълнителния директор на холдинга, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ; в ЧАСТТА, в която е обезсилено първоинстанционното решение по иска на Д. С. К. срещу ответното холдингово дружество за възстановяване на предишната работа, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ, както и в частта на възложените в тежест на ищеца разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания резултат като е установил, че ищецът притежава диплома за завършено висше образование, издадена от ВИАС със специалност „В и К“, а трудовото му правоотношение с ответника е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Посочил е, че към момента на сключване на трудовия договор изискваното образование за заемане на длъжността „експерт финанси“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в предприятието на ответника е бакалавърска степен по финанси, счетоводство, бизнес администрация или друга ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г.
    1. Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността: А/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за образование или професионална квалификация са били въведени от…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари