Определение №306/16.04.2021 по дело №970/2017


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Ако при сключване на трудов договор работникът не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае това, но въпреки това го назначи на работа, а впоследствие уволни на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, налице ли е основание за признаване на уволнението за незаконно?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 970/2017 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. С. К., чрез адв. Н. против решение № 8040 от 04.11.2016 г. по гр. д. № 11140/2016 г. на Софийски градски съд, ГО, III-Б въззивен състав.

Ответникът „Български енергиен холдинг“ ЕАД – гр.София, чрез адв. Р. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който изразява становище за липсата на основания за допускане на касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Касационната жалба е постъпила в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

Мотиви

За да се произнесе по основанията за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение приема следното:

Предмет на жалбата е цитираното въззивно решение в ЧАСТТА, в която е потвърдено решение № 8697/15.06.2016 г. по гр. д.№ 15147/2016 г. на Софийски районен съд, ГК, 76 състав в частта за отхвърляне на предявеният от касатора против „Български енергиен холдинг“ ЕАД иск за признаване на уволнението му, извършено с акт за прекратяване № РД-ЛС-20 от 20.01.2016 г. на изпълнителния директор на холдинга, на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ; в ЧАСТТА, в която е обезсилено първоинстанционното решение по иска на Д. С. К. срещу ответното холдингово дружество за възстановяване на предишната работа, на основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ, както и в частта на възложените в тежест на ищеца разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания резултат като е установил, че ищецът притежава диплома за завършено висше образование, издадена от ВИАС със специалност „В и К“, а трудовото му правоотношение с ответника е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. Посочил е, че към момента на сключване на трудовия договор изискваното образование за заемане на длъжността „експерт финанси“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в предприятието на ответника е бакалавърска степен по финанси, счетоводство, бизнес администрация или друга финансово икономическа специалност. Развити са доводи за различието във фактическите състави на уволнителните основания по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ и е прието, че в първия случай трудовият договор е сключен при липса на необходимото образование или квалификация на работника за изпълнение на длъжността, докато при втория е релевантна настъпилата промяна в изискванията, т. е. изменението е настъпило след сключване на трудовия договор. Според решаващия състав и двете хипотези включват всички изисквания за заемане на длъжността - образование и квалификация, в т. ч., квалификация компютърна грамотност, квалификация като водач на превозно средство, владеене на чужди езици и пр. и уреждат възможността за прекратяване на трудовия договор с работник, който не отговаря на изискванията за заемане на определена длъжност в зависимост от това дали трудовият договор е сключен при начално несъответствие на изискванията за заемане на длъжността или тези изисквания са променени впоследствие. Не е възприето разбирането, според което разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ е приложима само в случаите, когато липсата на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари