*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на шести декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 4482/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от К. Д. И., чрез адв. М. Р. и адв. Светлина Йолчева, против въззивно решение № 2407/10.04.2017 г., постановено от Софийския градски съд по въззивно гр.д. № 4473/2016 г. в частта по исковете за причинени неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. и имуществена вреда от 6 675,98 лв. - събрани принудително по из.д. № 20138580400767 в изпълнение на окончателното решение по забавеното дело.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по въпросите за критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд дава следното разрешение:

Преценката за наличие на нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, а от там и за обезщетение на причинените от това вреди, се извършва по критериите, определени в чл. 2б, ал. 2 ЗОДОВ: обща продължителност и предмета на производството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на страните и на техните процесуални или законни представители, поведението на останалите участници в процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат значение за правилното решаване на спора.

При гражданските производства за начало се приема сезирането на съответния съд, освен ако производството не включва задължителна предварителна административна процедура, а за край – влизане в сила по отношение на страната на съдебния акт, с който спорът е приключен /решение или определение/. От значение е общата продължителност на съдебното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правното значение на шестмесечния срок по пар. 8, ал. 2, предл. второ ПЗР ЗИДЗОДОВ (обн. в ДВ, бр. 98//2012 г.) за допустимостта на иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ и кои са допустимите доказателствени средства за установяване на началния момент на този срок?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Kои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство може да се счете за „спор за граждански права“, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на висящото разследване.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
 • Определение №83/08.02.2022 по дело №4038/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали сред предпоставките и критериите по чл. 2б ЗОДОВ за възмездяване на вредите от забавянето на досъдебното производство, което не е преминало успешно в своята съдебна фаза е и необходимостта, пострадалият да е проявил активност и каква да е тя, за ускоряване на делото и за провеждане на ефективно разследване,…
 • Определение №81/08.02.2022 по дело №4037/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство е спор за граждански права, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъплението, предмет на разследване, особено когато за извършването му са привлечени висши държавни ръководители?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари