Определение №304/31.05.2021 по дело №1841/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 304

  гр. София, 31.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 12.05. , две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1841/20 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ЧИСТОТА ИСКЪР“ЕАД -гр. София ЕИК: [ЕГН], срещу решение №642 от 11.03.2020 г. по т.д.№5831/2019 г. постановено от АС-София, с което е потвърдено първоинстанционното решение № 1416/01.08.2019 г., постановено по търг. дело № 2886/2017 г. по описа на Софийски градски съд в частта му, с която жалбоподателят е осъден да заплати на „Гимекспорт „АД ЕИК[ЕИК] следните суми: цена по фактура № 1552/03.07.2017 г. в размер на 27 955.80 лв. с ДДС за извършена работа по протокол 1 - обр. 19 от 12.01.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска 10.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; и цена по фактура №1553/03.07.2017 г. в размер на 1 628.55 лв. с ДДС за извършена работа по протокол 2 - обр. 19 от 15.01.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска 10.10.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и в частта за разноските.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за противоречие с материалния закон и необоснованост.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се сочи, че са налице предпоставките по чл.280 ал.1,т.3 ГПК.

  Ответната по касационните жалби страна „Гимекспорт „АД ЕИК[ЕИК] изпраща писмен отговор със становище за тяхната неоснователност.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на главния иск е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният състав на САС се е позовал на следното:

  С ИМ се претендира ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 27 955.80 лв., представляваща възнаграждение по протокол № 1 - акт обр. 19 от 12.01.2016 г. и фактура № 1552/03.07.2017 г., в едно с обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 31.07.2017 г. - 10.10.2017 г. в размер на 560.23 лева, както и сумата от 1 628.55 лв., представляваща възнаграждение за извършени работи съгласно протокол № 2 - акт обр. 19 от 15.01.2016 г. и издадена по него фактура № 1553/03.07.2017 г., в едно с обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 31.07.2017 г. - 10.10.2017 г. в размер на 32.64 лв., както и претендира законна лихва за забава върху всяка от главниците от датата на исковата молба – 10.10.2017 г. до окончателното погасяване на задълженията. При условията на евентуалност, ако съдът приеме, че не са възникнали валидни облигационни правоотношения между страните, то ответникът се е обогатил неоснователно със стойността на извършената работа, поради което ищецът моли на основание чл. 59 ЗЗД ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение в размер на 29 584.36 лв., стойността на полученото, както и да му заплати обезщетение за забавено плащане в размер на 592.87 лв.- законна лихва за периода 31.07.2017 г. - 10.10.2017 г.

  Ищецът твърди, че е имал с ответника сключен договор за извършване на строително монтажни работи, по силата на който ответникът възложил, а ищецът приел да извърши СМР по закриване и рекултивация на сметоразтоварище в [населено място] . Възлагането е за извършване монтаж на геомембрана HDPE 1.5 мм геотектстил и дренажен геокомпозит върху следните части от сметоразтоварището: Дига 1, клетка 1, първа земна дига, вътрешна и външна част; Дига 1, надграждане, клетка 1; Дига 1, клетка 1, втора земна дига, вътрешна част; клетка 3 и 2, надграждане, вътрешна част. За извършването на работата е уговорена единична цена в размер на 1.50 лв. за кв.м. Ищецът изпълнил точно възложените му задължения, като в периода от 24.06.2014 г. - 10.12.2015 г. извършил монтажа на геомембрана, геотекстил и дренажен геокомпозит върху частта от сметището, за което било договорено. За извършените СМР били съставени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари