Определение №303/31.05.2021 по дело №830/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №303

  гр. София,31.05.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Баева т. д. № 830 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.307 ал.1 ГПК.

  Образувано е по молба на „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ“ АД, представлявано от адв. И. Б., за отмяна на решение № 898 от 13.05.2019г. по т.д. № 2601/2018г. на СГС, ТО, VI-3 състав.

  Молителят твърди, че е налице основанието на чл.303, ал.1, т.1 ГПК, тъй като в проведено на 17.09.2020г. заседание по т.д. № 298/2019г. на СГС, ТО, VI-4 състав, образувано по предявен от молителя иск против Г. С., бивш негов управител, е приета съдебно-графическа експертиза, от която е установено, че подисът, положен в мястото за „Купувач“ на договор за продажба на изплащане от 16.05.2014г., не е изпълнен от Г. М. С.. Сочи, че това обстоятелство е от съществено значение за делото, тъй като в мотивите на решението, чиято отмяна се иска, съдът е приел за доказан факта, че между страните по делото е подписан договорът за продажба на изплащане от 16.05.2014г. Твърди още, че това обстоятелство му е станало известно на посочената по-горе дата и са явява новооткрито обстоятелство, което не е било известно при постановяване на решението, чиято отмяна се иска.

  Ответникът „Йонтех Инженеринг“ ООД представя отговор, с който оспорва молбата за отмяна. Прави възражение за липса на основания по чл.303, ал.1 ГПК, поради което счита, че молбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Излага съображения за неоснователност на молбата за отмяна, като сочи, че при проявено от молителя активно процесуално поведение и дължима грижа за добро водене на делото молителят е имал възможност да даде становище по отправените твърдения своевременно пред съответната инстанция.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, намира, че молбата за отмяна е допустима – изхожда от легитимирана страна, насочена е срещу акт на съда, който подлежи на извънреден контрол по реда на Глава 24 от ГПК, и е подадена в законоустановения тримесечен срок по чл.305 ал.1 от ГПК, считано от влизане в сила на решението, чиято отмяна се иска.

  С оглед горното, както и предвид нейната редовност, производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно чл.307 ал.2 ГПК.

  Водим от горното, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до разглеждане молбата на „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ“ АД, представлявано от адв. И. Б., за отмяна на решение № 898 от 13.05.2019г. по т.д. № 2601/2018г. на СГС, ТО, VI-3 състав на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

  Делото да се докладва на Председателя на II ТО при ТК на ВКС за насрочването му в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари