*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  13

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 302

  София, 30.06.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1129 от 2022 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№899/17.01.2022г., подадена от В. П. Й. чрез процесуалния ѝ представител адв.Й. К. К. от САК, срещу решение № 1300, постановено на 06.12.2021г. от Софийския апелативен съд, Гражданска колегия, 4 състав по в.гр.д.№2005/2021г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен искът на В. П. Й., предявен против „Юробанк България“ АД – универсален правоприемник на „Банка П. България“ АД, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване погасяване на основание чл. 150 ЗЗД на ипотечно право в полза на ответника, произтичащо от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти №..., том ...., рег.№........, дело №....../2008г. по отношение на недвижим имот – апартамент №5 в [населено място], [улица], със застроена площ от 51.60 кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор .............; отхвърлен е искът на В. П. Й., предявен против „Юробанк България“ АД – универсален правоприемник на „Банка П. България“ АД, с правно основание чл. 90, ал. 1 ЗКИР във вр. с чл. 537, ал. 2 ГПК, за недействителност и заличаване на вписване, извършено с акт №..., том ..., вх.№......../26.03.2018г. на Служба по вписванията при РС-Видин, за подновяване на договорната ипотека, учредена с н.а.№..., том ..., рег.№........, дело №......../2008г. по отношение на същия недвижим имот и В. П. Й. е осъдена на основание чл. 78, ал. 3 във вр. с ал. 8 ГПК да заплати на „Юробанк България“ АД разноски по делото в размер на 150 лв.

  Касаторът поддържа, че са налице основания за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК по следните правни въпроси:

  1.Трето лице, придобило от длъжника ипотекиран имот, без да е лично задължено към кредитора, в идентично правно положение ли е с лице, дало обезпечение за чуждо задължение и явява ли се ипотекарен длъжник?

  Поддържа, че така поставеният въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

  2.Погасява ли се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари