Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли съдът, в мотивите на постановеното решение да обсъди поотделно и в съвкупност всички събрани по делото доказателства, относими към релевантните за спора факти и да изложи мотиви защо кредитира едни доказателства, а други не?
При определяне степента на съпричиняването, следва ли да бъде направена съпоставка на тежестта на нарушението на делинквента и това на увредения, за да бъде установен действителният обем, в който всеки един от тях е допринесъл за настъпването на вредоносния резултат?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1495 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Б. В. и Д. Б. В., в качеството им на правоприемници на починалата ищца Н. Т. Т., срещу решение №257/23.03.2021г. по в.гр.д. № 2385/2020г. на Софийски апелативен съд, Гражданско отделение, 1 състав. С него след частични отмяна и потвърждаване на решение № 402/16.01.2020г. по гр.д. № 9662/2017г. на Софийски градски съд, Първо гражданско отделение, 15 състав, е отхвърлен предявеният от касационните жалбоподатели, като правоприемници на починалата ищца Н. Т. Т., против ЗАД „Армеец“ АД иск с правно основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./; за разликата над сумата 120 000 лв. до сумата от 200 000 лв., съставляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие ПТП, настъпило на 12.10.2015г., както и е отхвърлен предявеният иск по чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ за обезщетение за имуществени вреди вследствие същото ПТП за разликата над 2 974,76 лв. до пълния предявен размер от 4 391,39 лв.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Касационните жалбоподатели поддържат, че при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди въззивният съд не е отчел задължителните критерии по прилагане на принципа за справедливост по чл.52 от ЗЗД, не е анализирал установените по делото факти и обстоятелства, които са от значение при определяне на размера на обезщетението, както и не е съобразил съдебната практика по сходни казуси. С оглед на това считат, че определеното обезщетение не съответства на търпените от починалата ищца болки и страдания и на тяхната изключителна интензивност и продължителност. Поддържат ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?