Определение №30/25.01.2022 по дело №779/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за кредит?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на втори декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 779 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от „Аеропак инженеринг“ ООД против решение № 12270/09.11.2020 г. по в.т.д. № 741/2020 г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, 9 състав, с което след отмяна на решение № 568/26.03.2019 г. по т.д. № 3187/2016 г. на Софийски градски съд, ТО, VI – 22 състав, е признато за установено на основание чл.422 ГПК вр. чл.415, ал.1 ГПК съществуването на вземане на „Юробанк България“ АД към „Аеропак инженеринг“ ООД, в качеството му на кредитополучател по договор за банков кредит „Продукт бизнес помещения“ BL 16483/30.09.2008 г., изменен и допълнен с Анекс № 1/02.10.2009 г. и Анекс № 2/16.11.2010 г., за следните суми: главница в размер на 255 734,93 лв., ведно със законната лихва от 25.04.2013 г. до окончателното изплащане; договорна лихва в размер на 41 131,30 лв. за периода от 21.10.2011 г. до 24.04.2013 г.; имуществена застраховка в размер на 1 484,07 лв. за периода от 15.01.2013 г. – 24.04.2013 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл.417 ГПК от 05.08.2013 г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 18325/2013 г. на СРС.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, както и че са налице основанията по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по касация „Юробанк България“ АД оспорва основателността на касационната жалба и изпълнението на изискванията по чл.280 ГПК, ал.1 и ал.2 за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за безспорно, че между страните е възникнало валидно правоотношение със сключването на договор за банков ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 3/2017 от 27.03.2019 г. по тълк. д. № 3/2017 г.
  1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД? 2. Как следва да се определи размерът…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №112/28.10.2020 по дело №2029/2019
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари