Определение №30/26.01.2022 по дело №2751/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 30

  гр. София, 26.01.2022 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. дело № 2751 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх.№ 263 412 от 24.03.2021 г., подадена от Ф. А. А. и З. М. А. чрез адвокат В. К. от АК – П. против Определение № 260 386 от 09.03.2021 г. по в.гр.д.№ 411/2020 г. по описа на ОС – Пазарджик.

  С обжалваното определение е оставена без уважение молба на жалбоподателите за изменение на въззивно Решение № 260 020 от 28.01.2021 г. по в.гр.д.№ 411/2020 г. на ОС – Пазарджик, І възз.състав в частта за разноските.

  Постъпил е отговор от С. Р. Б. чрез адвокат К. Д. от АК – П., съгласно който жалбата е недопустима по аргумент от т. 24 от ТР № 6 от 06.11.2013 г. по тълк.д.№ 6/2012 г. на ВКС, ОСГТК.

  Настоящият състав на ВКС, Второ г.о. намира, че подадената частна жалба е процесуално допустима, но функционално компетентен да се произнесе по нея е Апелативен съд – П..

  Обжалва се акт, който съгласно т. 24 от ТР № 6 от 06.11.2013 г. по тълк.д.№ 6/2012 г. на ВКС, ОСГТК подлежи на контрол по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК. Съгласно цитираната разпоредба, когато определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен съд, т.е. въззивните функции по отношение на определения и разпореждания на окръжен съд, постановени в качеството му на въззивен, с които за първи път съдът се произнася по процесуалноправен въпрос, са възложени на апелативните съдилища, а не на Върховния касационен съд.

  Ето защо и на основание чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и то да бъде изпратено по компетентност на Апелативен съд – Плвдив, който следва да се произнесе по съществото на частната жалба.

  По изложените съображения, състав на Върховния касационен съд, Второ отделение на Гражданска колегия

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 2751/2021 г. по описа на ВКС, ГК, Второ г.о.

  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Апелативен съд – Пловдив.

  Определението ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари