*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 30

  гр. София, 24.03.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 2483 от 19.03.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303/304 ГПК – I поток.

  Молба за отмяна вх. № 262398/15.02.2021 г. (п. кл. от 12.02.2021 г.) на влязло в сила решение № 183/11.11.2020 г. по в. гр. д. № 349/2020 г. на Окръжен съд - Шумен, която:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно за производството по отмяна – описаното, като приложение към молбата за отмяна пълномощно, не се намира по преписката;

  4/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – след указания;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски;

  6/ молбата не подлежи на вписване съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, ал. 1, т. 2 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на молителя за представяне на пълномощно на адв. М. Н. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС в производството по отмяна.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Районен съд - Шумен за даване на указания на молителя за представяне на пълномощно на адв. М. Н. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС в производството по отмяна.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари