Решение №30/26.03.2021 по дело №454/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 30

  София, 26.03.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в публичното заседание на 15 март през две хиляди двадесет и пъва година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  с участието на секретаря Ина Андонова

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 454 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.48 ЗМТА, образувано по искова молба, подадена от „Панагюрска медна компания“ АД, [населено място] против „Йонтех - 2000“АД, [населено място] за отмяна на основание чл.47, ал.1,т.2, т. 5 и т. 6 ЗМТА на арбитражно решение от 16.01.2020г. по арбитражно дело № 1/2019г. на Арбитражен съд при Професионално сдружение за извънсъдебно решаване на спорове със седалище [населено място].

  Ищецът иска арбитражното решение да бъде отменено поради недействителност на арбитражното споразумение - чл.47,ал.1,т.2 ЗМТА и на основание чл.47,ал.1,т.6 ЗМТА, тъй като образуването на арбитражния съд и на арбитражната процедура не е съобразено със споразумението между страните. Иска се отмяна на арбитражното решение и поради разрешаването от арбитражния съд на спор, непредвиден в арбитражното споразумение - на основанието по чл.47,ал.1,т.5 ЗМТА.

  Основанието за отмяна по чл.47,ал.1,т.2 ЗМТА е основано на твърдението, че арбитражното споразумение, обективирано в т.8 от Допълнително споразумение от 20.04.2016г., е сключено от лице без представителна власт по отношение на „Панагюрска медна компания“ /длъжник по споразумението - тогава дружество с ограничена отговорност/, тъй като представлявалият това дружество при сключването му Г. М. С., посочен като управител, не е притежавал представителна власт. Посочва се, че още на 13.04.2016г. е бил освободен като управител от новия собственик на капитала на дружеството и е бил уведомен за това. Г. С. като съдружник, както и всички останали съдружници в дружеството, едновременно прехвърлили дружествените си дялове на „Фертекс България“ ООД с договор от 12.04.2016г. и поели задължение, след сключването на този договор да не извършват действия, с които се увреждат интересите на дружеството или на купувача, каквото увреждащо действие според ищеца е подписването на споразумението с кредитора „Йонтех 2000“, съдържащо арбитражната клауза. Твърди се, че управителят на дружеството-приобретател на дружествените дялове „Фертекс България“ ООД, съгласно договора от 12.04.2016г. - Г. П., още на 13.04.2016г. е взел решение за освобождаване на Г. С. като управител на „ПМК“АД и на същата дата е уведомил С.. Като се позовава на разпоредбата на 140, ал.4 ТЗ ищецът поддържа, че решението на едноличния собственик на капитала за освобождаване на управителя има незабавно действие във вътрешните отношения в дружеството, поради което подписаното от С. от името на „ПМК“ /тогава ООД/ арбитражно споразумение след прекратяването на представителната му власт, е недействително и не поражда правни последици за представлявания.

  Основанието за отмяна по чл.47,ал.1,т.6 ЗМТА е въведено с твърденията, че решаващият орган не е конституиран в съответствие с предвидената в от Правилника на АС при Професионално сдружение за извънсъдено решаване на спорове процедура :

  - В нарушение на чл.5,ал.1,т.6 от Правилника, ищецът Йонтех“, който сезирал арбитражния съд с исковата си молба, по което е постановено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари