Решение №30/24.03.2021 по дело №117/2019

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Решение по т.д. №117/19 на ВКС , ТК, ІІ ро отд.

  4

  Р Е Ш Е Н И Е

  №30

  гр. София, 24.03.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 24 февруари, две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  и при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №117/19 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „В и ВГД Оранжерии Петрич“ООД ЕИК[ЕИК] срещу Решение №2221/20.08.2018г. по т.д. № 544/18 на САС, ТО,9 с-в, в частта, с която е отменено решение №4412/23.08.2017 г. по т.д. № 143/2015 г. на ОС- Благоевград , и вместо него е постановено друго, с което касаторът е осъден да заплати на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ ЕИК[ЕИК]-гр.София обезщетение по чл. 236 ал.2 ЗЗД в размер на 56 484 лева за ползване на недвижим имот , след прекратяване действието на договор за наем сключен на 27.06.2011 г. за периода: 01.12.2011 г.-31.03.2014 г., ведно със законната лихва от 28.09.2018 г. до окончателното плащане, както и в частта за разноските.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за материална незаконосъобразност и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

  В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи чл.280 ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  От страна на ответника по касационната жалба е подаден писмен отговор, в който са изложени доводи за липса на предпоставки за допускане до касация. Претендира се присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

  За да постанови обжалваното решение, съдът е приел, че между страните е възникнало на основание сключен на 27.06.2011 г. договор за наем, по силата на който, от страна на ищеца са предоставени възмездно за ползване на „В и ВГД оранжерии Петрич“ ООД “ЕООД съответните недвижими имоти,описани в договора. Страните са уговорили месечен наем в размер на 1 743,33 лева без ДДС. Договорът е със срок на действие 5 години. Уговорено е, че договорът поражда действие между страните 30 дни след подписването му при условие, че наемателят внесе депозит в този срок в размер на два месечни наема, който служи за гаранция за изпълнение от страна на последния и подлежи на връщане след изтичане срока на действие на договора. Това задължение е изпълнено, според приетото извлечение от банкова сметка. С писмо получено на 30.11.2011 г. от страна на наемателя договорът е прекратен . Не се установява имотите, предмет на наемното правоотношение, да са върнати във фактическа власт на наемодателя след прекратяване на договора, въпреки, че има данни наемателят да е поканен да стори това. С оглед изложеното искът за обезщетение на основание чл.236 ал.2 ЗЗД е счетен за основателен и доказан до уважения размер.

  Съдът не е счел за основателни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари