Решение №30/22.04.2009 по дело №353/2008


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли да бъде предявено в производството по несъстоятелност вземане към трето лице, изпълнението по което е било насочено по реда на чл. 398б, ал. 1 ГПК /отм./ срещу притежавания от него капитал на несъстоятелното дружество?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на шестнадесети март през две хиляди и девета година в състав:

Председател:
Таня Райковска

Членове:
Дария Проданова, Тотка Калчева

при секретаря Милена Миланова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д.N 353 по описа за 2008 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на А. за д. в. срещу Решение № 1 от 24.03.2008 год. по т.д. № 550/2007 год. на Великотърновския апелативен съд с която е оставено в сила решението от 04.10.2007 год. по т.д. № 16/2007 год. на Плевенския окръжен съд. С него е бил отхвърлен предявеният от АДВ срещу “Българска з. 21”ЕООД – в несъстоятелност, представлявано от синдика Н. иск с правно основание чл.694 ал.1 ТЗ за установяване съществуването на частно държавно вземане в общ размер 659968.76 лв.

Касационен въпрос

Касационният контрол е допуснат поради наличието на основанието по чл.280 ал.1 т.3 ГПК - липсата на съдебна практика по същественият материалноправен и процесуалноправен въпрос -може ли да бъде предявено в производството по несъстоятелност вземане към трето лице, изпълнението по което е било насочено по реда на чл. 398б, ал. 1 ГПК /отм./ срещу притежавания от него капитал на несъстоятелното дружество.

Касаторът АДВ счита, че предявяването и приемането по реда на чл.685 ТЗ и сл. на това вземане е допустимо и основателно.

Ответникът по касация "Българска з. 21"ЕООД (н), чрез процесуалния представител на длъжника изразява становище, че жалбата на АДВ е неоснователна.

Синдикът на "Българска з. 21"ЕООД (н) не изразява становище.

Мотиви

Като взе предвид доводите по жалбата и извърши проверка по чл.290 ал.2 ГПК относно правилността на въззивния акт, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о. приема следното:

Жалбата е неоснователна.

Предявен е иск с правно основание чл.694 ал.1 ТЗ.

Фактическите обстоятелства по делото са безспорни. АДВ е имала частно държавно вземане (установено по реда на ЗУНК) към третото неучастващо по делото лице “Българска захар”АД. Това дружество е едноличен собственик на капитала на “Българска з. 21”ЕООД. За удовлетворяване вземането на АДВ, индивидуалното принудително изпълнение е било насочено срещу притежаваните от длъжника дялове от капитала на “Българска з. 21”ЕООД и по реда на чл. 398б, ал. 1 ГПК /отм./ е бил наложен запор върху тях. А. е била овластена да поиска прекратяването на “Българска з. 21”ЕООД и по отношение на едноличното дружество е било открито ликвидационно производство. В по-късен етап ликвидационното производство е прекратено при условията на чл.272а ТЗ, поради откриването на производство по несъстоятелност на ЕООД. Неудовлетвореното си вземане по ЗУНК, АДВ е предявила по реда и в срока на чл.685 ал.1 ТЗ. Вземането не е прието, поради което в преклузивния срок по чл.694 ал.1 ТЗ е предявен настоящият иск.

За да отхвърли иска, първоинстанционният съд се е позовал на това, че при хипотезата на чл. 398б ГПК /отм./ се касае за вземане за ликвидационен дял, което принадлежи на прекратилият участието си съдружник, което макар и да е изпълняемо спрямо неговия кредитор не принадлежи нему. Т.е. последният не е легитимиран да го предяви в производството по несъстоятелност. Крайният извод на въззивния съд по основателността на искането е същият, макар и съображенията да се основават на прекратяването на ликвидационното производство и латентност на вземането за ликвидационен дял.

Становището на настоящата инстанция, че крайният извод на въззивния съд по основателността на иска по чл.694 ал.1 ТЗ е правилен, произтича от следното:

АДВ няма качеството на кредитор на несъстоятелността по смисъла на чл.616 ТЗ, поради което и не е активно легитимирана да предяви вземането си по реда на чл.685 ТЗ и сл. Това е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари