Разпореждане №3/12.01.2022 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 3

  гр. София, 12.01.2022 г.

  EМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 157 от 10.01.2022 г., образувана по касационна жалба вх. № 5102 от 05.11.2021 г. срещу решение № 312 от 29.09.2021 г. по в.гр.д.№ 371/2021 г. на Пернишки окръжен съд, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 54, ал.2 ЗКИР- I поток.

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 08.10.2021 г., чрез адвокат;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложеното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК не е подписано от упълномощения от касаторите адвокат Б. Б.;

  5/ приложено e адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер - внесена е само една държавна такса в размер на 30 лв., а дължимата е в размер на 60 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор;

  Предвид гореизложеното преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касаторите приложеното към касационната жалба изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК да бъде подписано от упълномощения адвокат Б. Б. и за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лв. /тридесет лева/ по сметка на ВКС.

  По изложените съображения, и.ф. председател на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Пернишки окръжен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари