Определение №3/04.01.2022 по дело №2364/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи и възражения на страните? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Представляват ли заповедите по реда на чл. 135, ал. 5 ЗУТ, с които се допуска изработването на проект за изменение на ПУП, акт, с който се променя характера на общинската собственост от частна в публична и с издаването им изключват ли се от гражданския оборот засегнатите обекти на общинската собственост? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
EМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 2364 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца Г. В. Г. срещу решение № 10215 от 05. 03. 2021г. по в. гр. дело № 1860/2020г. на Софийски апелативен съд /САС/, ГО, 10 състав, с което е отменено решение № 480 от 17. 01. 2020г. по гр. дело № 10254/2018г. на Софийски градски съд /СГС/, ГО, 4 състав и вместо него е постановено ново решение, с което предявеният от касатора срещу Столична община /СО/ иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е отхвърлен като неоснователен.

Жалбоподателят поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Моли то да бъде отменено и вместо него постановено ново решение, с което предявеният иск да бъде уважен, като му бъдат присъдени сторените съдебно – деловодни разноски пред трите съдебни инстанции.

В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК към касационната жалба ищецът навежда основанията за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните въпроси: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи и възражения на страните?, който счита, че е разрешен в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в т. 19 ТР № 1 / 04. 01. 2001г. по гр.д. № 1/2001г. на ОСГК на ВКС, в решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 / 2000 г. от 04.01.2001 г. по тълк. д. № 1/2000 г.
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение
  Решение № 27 от 02.02.2015 г. по гр. д. № 4265/2014 г.
  Относно задължението на съда да изложи собствени мотиви по всички възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор.
 • Решение
  Решение № 228 от 01.10.2014 г. по гр. д. № 1060/2014 г.
  Длъжен ли е въззивният съд, когато пререшава спора по жалба на ищеца, в решението си да обсъди и се произнесе по всички своевременно заявени възражения на ответника и на третото лице- помагач на този ответник ?
 • Решение
  Решение № 169 от 31.01.2013 г. по търг. д. № 664/2011 г.
  Дали опровергаващият съдържанието на нотариалния акт в частта, в която е отразено плащане на цената, трябва да докаже пълно и главно, че признатото от него обстоятелство за получаване на цената е невярно?Представляват ли счетоводните книги и записванията в тях доказателство за страната, която ги е водила?Представлява ли изявлението, материализирано в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 964 от 30.12.2009 г. по гр. д. № 3306/2008 г.
  Относно въпроса за възможността в това производство съдът да обяви за недействителна заповедта на кмета на Община В. №391/02.11.2000г., с която е изменен регулационния план на с. Н. бяла река относно процесния имот.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 212 от 01.02.2012 г. по търг. д. № 1106/2010 г.
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение
  Решение № 226 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 921/2010 г.
  Дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства?
 • Решение
  Решение № 270 от 19.02.2015 г. по гр. д. № 7175/2013 г.
  Спрямо кои документи и при какво оспорване съдът открива производство по чл. 194 ГПК и за доказателствените средства, с които се установява фактическото местоживеене към даден момент на едно физическо лице?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари