Решение №3/19.07.2021 по дело №1869/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №468/29.10.2020 по дело №1869/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато владелецът е осъществил такова въздействие върху чуждата вещ, което отговаря на правата на съсобственик и е с намерение да придобие собствеността на определена идеална част от чужд терен, то осъщественото владение е ли върху идеална част и допустимо ли е придобиването на идеална част от недвижим имот в рамките на обема на владяната реална част от имота, в случай че обектът на владение не отговаря на изискванията за самостоятелен обект на собственост?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1869/2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Г. М. М. от [населено място] чрез процесуалния представител адв. В. К. АК-П. обжалва и иска да се отмени въззивно Решение № 42 от 11.02.2020 година, постановено по гр.в.д. № 863/2019 год. на ОС - Пазарджик в производство по чл. 124, ал. 1 ГПК.

С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно и необосновано, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса (преформулиран от състава на ВКС) : „Когато владелецът е осъществил такова въздействие върху чуждата вещ, което отговаря на правата на съсобственик и е с намерение да придобие собствеността на определена идеална част от чужд терен, то осъщественото владение е ли върху идеална част и допустимо ли е придобиването на идеална част от недвижим имот в рамките на обема на владяната реална част от имота, в случай че обектът на владение не отговаря на изискванията за самостоятелен обект на собственост? въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС обективирана в Решение № 532/25.05.2011 г. по гр.д. № 766/2010 г. I – го. и Решение № 55/08.10.2015 г. по гр.д. № 3255/2014 г. на II – г.о.

Ответниците по касация Р. Б. и Д. М. чрез адв. В. Ц. от АК – П., в открито съдебно заседание поддържат съображения, че обжалваното въззивно решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила. Претендират се разноски.

Мотиви

Съставът на ВКС - второ отделение на гражданската колегия след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 290 ГПК и чл. 293 ГПК, намира:

С посоченото решение окръжния съд, в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл., е потвърдил Решение № 1325 от 09.10.2019 г. по гр.д. № 627/2019 г. по описа на РС – Пазарджик по отхвърления положителен установителен иск за собственост на Г. М. М. по чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗС.

За да постанови решението си, въззивният съд при установената и възприета от първата инстанция фактическата обстановка, е приел, че ищецът – въззивник е суперфициарен собственик по дарение от неговите родители на първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***** с площ 95 кв.м., от триетажна жилищна сграда, състояща се от един избен и два жилищни етажа, ведно със зимнично помещение в избения етаж с площ 10,50 кв.м. и 1/3 ид. част от общите части на сградата, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], [улица], при съседни поземлени имоти: ***, ***, ***, *** и ***.

За да отхвърли иска за собственост на 45 кв.м. реална част от дворното място, при евентуално искане за признаване правото на собственост на идеална част от дворното място, съдът е приел, че не са налице предпоставките на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари