Определение №298/28.05.2021 по дело №2053/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 298

  гр. София, 28.05.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  EВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2053/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на К. К. А. от [населено място] срещу решение № 1071 от 29.05.2020 г., постановено по в. гр. д. № 5941/2019 г. на Апелативен съд - София. С посоченото решение е потвърдено решение от 12.07.2019 г. по гр. д. № 7908/2017 г. на Софийски градски съд в обжалваната пред въззивната инстанция част, с която са отхвърлени предявените от К. К. А. против „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД иск с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от настъпило на 01.04.2014 г. ПТП за разликата над 100 000 лв. до 200 000 лв. и иск с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД за разликата над 5 827.20 лв. и 4 951.32 лв. до 4 424.66 лв. и 5 636.27 лв.

  В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение и се иска то да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Навеждат се оплаквания, че въззивният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила като не се е произнесъл по заявеното с въззивната жалба и поддържано в открито съдебно заседание искане за приемане на писмени доказателства от значение за правилното решаване на спора. Излагат се доводи за необоснованост на решаващите изводи на въззивния съд относно справедливия размер на дължимото обезщетение за неимуществени вреди и за недопустимо обсъждане на въпроса за съпричиняване на вредите от пострадалия, който е разрешен окончателно с влязлата в сила част на първоинстанционното решение.

  Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанията по чл.280, ал.1, т.1 ГПК и чл.280, ал.2, пр.3 ГПК, обосновани в изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Ответникът по касация „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД със седалище в [населено място] изразява становище за недопускане на обжалваното решение до касационен контрол и за неоснователност на касационната жалба по съображения в писмен отговор от 28.10.2020 г. Претендира разноски.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Касационната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл.283 ГПК срещу решение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  За да се произнесе по спора, Апелативен съд - София е приел, че справедливото обезщетение, което ответникът „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД дължи на ищеца К. К. А. на основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за претърпените при ПТП на 01.04.2014 г. неимуществени вреди, възлиза на сумата 200 000 лв. Като е взел предвид, че ответникът е изплатил доброволно част от дължимото обезщетение в размер на 100 000 лв. и че първоинстанционното решение не е обжалвано и е влязло в сила в частта, с която ответникът е осъден да заплати на ищеца обезщетение в размер на 100 000 лв., въззивният съд е потвърдил решението на първоинстанционния съд в обжалваната част за отхвърляне на иска по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за разликата над присъдените 100 000 лв. до претендираните във въззивното производство 200 000 лв. /както и в частта за отхвърляне на акцесорния иск по чл.86, ал.1 ЗЗД/.

  При постановяване на решението си въззивният съд е съобразил, че спорът във въззивното производство е съсредоточен върху размера на претендираното от ищеца обезщетение, поради което е обсъдил събраните в първоинстанционното производство доказателства, относими към релевантните за приложението на чл.52 ЗЗД факти.

  От заключенията на назначената по делото съдебномедицинска експертиза съдът е приел за установено, че в резултат на произшествието от 01.04.2014 г. ищецът е получил множество травматични увреждания - травматичен шок, контузия на гръдния кош и белите дробове, открито многофрагментно счупване на лявата бедрена кост, травматичен деколман /отлепване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари