Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване, монтирано за обекта, по всеки предявен иск от „битов клиент“ по смисъла на пар. 1, т. 2а ДР ЗЕ срещу оператор на електроразпределителната мрежа за недължимост на вземания за преизчислени сметки поради измерените количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на СТИ при действието на ПИКЕЕ (обн. в ДВ бр. 35/30.04.2019 г., в сила от 04.05.2019 г.)?

2. Каква е доказателствената сила и значение на приетите по делото протоколи за техническа и метрологична годност, съставени от оторизираните лаборатории по Закона за измерванията и от Българския институт по метрология, преди и след монтирането на СТИ за обекта?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Геника Михайлова, Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 4729 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 342/26.07.2021 г. по гр.д. № 208  /  2021 г., с което Окръжен съд – Велико Търново, потвърждавайки решение № 161/08.02.2021 г. по гр.д. № 1907  /  2020 г. на Районен съд – Велико Търново, е признал за установено, че ищецът Н. С. С. не дължи на ответника „Електроразпределение Север“ АД сумата 6 448.09 лв. по фактура № [ЕГН]/27.07.2020 г., начислена след корекция на сметка, за доставената ел.енергия в периода 27.01.2016 г. – 11.03.2020 г. за обект в [населено място], [улица], вх. Б, ет. 4, ап. 11, с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН].

Решението се обжалва от „Електроразпределение Север“ АД с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 (обща и допълнителна) по следните правни въпроси: 1. Допустимо ли е въззивният съд да основе решението си на факт, на който страните не са се позовали, а той не е в съдържанието на доклада по делото или в дадени указания от въззивния съд за необходимостта да бъде доказан? 2. Обвързан ли е съдът от материалната доказателствена сила на официален удостоверителен документ в дейността си по установяване на релевантен за делото факт, засвидетелстван чрез съставянето на документа? и 3. Допустимо ли е чрез косвени доказателства да се проведе успешно доказване на релевантен по делото факт? ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари