Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1221 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Я. П. Н. срещу решение № 31 от 6. 01. 2020 г. по в. гр. д. № 1744/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 10 състав в частта, с която след частична отмяна и потвърждаване на решение № 135 от 7. 01. 2019 г. по гр. д. № 790/2018 г. на Софийски градски съд, І ГО, 17 състав предявеният от Я. П. Н. срещу „Д. застраховане“ АД иск по чл. 432, ал. 1 КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП на 20. 08. 2017 г., е отхвърлен за разликата над 9 800 лв. до пълния предявен размер от 70 000 лв.

Касационният жалбоподател Я. П. Н. поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон. Твърди, че въззивният съд не е обсъдил доводите му във въззивната жалба относно поредната операция, на която е бил подложен след постановяване на първоинстанционното решение, претърпените от него нови болки и страдания с интензивен характер и определената му с ЕР на ТЕЛК 50 % неработоспособност във връзка травматичните увреждания при ПТП, както и събраните във въззивното производство доказателства – заключение на съдебномедицинска експертиза и писмени доказателства. Излага оплаквания, че решаващият състав неправилно е приложил установения в чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост и като последица е определил обезщетение, което не е достатъчно да репарира причинените на касатора неимуществени вреди. Сочи, че въззивният съд неправилно е преценил установените обстоятелства от значение за определяне размера на обезщетението - тежестта на получените от ищеца увреждания, преживените от него болки, продължителния период на възстановяване, създадените битови неудобства, дългата неработоспособност и наличието на трайни последици.

Допускането на касационно обжалване касаторът Я. П. Н. основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните значими за изхода на делото правни въпроси: „1. Може ли съдът да обоснове решението си, без да обсъди всички събрани по делото доказателства както поотделно, така и в тяхната съвкупност? Може ли съдът да обоснове своите изводи само на избрани доказателства, без да обсъди другите събрани по делото релевантни доказателства и да изложи съображения за тях?; 2. Може ли съдът да постанови решението си, без да обсъди всички наведени във въззивната жалба доводи за неправилност на първоинстанционното решение, с оглед предметните предели на въззивното производство по чл. 269 ГПК?; 3. Следва ли съдът, при приложение на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени на ищеца неимуществени вреди от непозволено увреждане, настъпило в пряка причинно-следствена връзка от ПТП, да се съобрази с указанията, съдържащи се в т. 11 на ППВС № 4/1968 г., и да обсъди и анализира редица конкретни за всеки случай обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на оценката им да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост?; 4. Следва ли съдът при определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди на ищеца да съобрази разпоредбата на чл. 51, ал. 1 ЗЗД за пълно обезщетяване на вредите, преки и непосредствени от процесното ПТП, и т. 10 на ППВС № 4/1975 г?“. Твърди, че въведените въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВС и ВКС, както

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари