Определение №294/13.05.2021 по дело №1071/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определяне на степента на съпричиняване на вредоносния резултат.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1071 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, гр. София и насрещна касационна жалба на Д. С. М. срещу решение № 2494 от 14. 11. 2019 г. по гр. д. № 2209/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, VІІ състав.

Мотиви

Касационната жалба на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е насочена срещу частта от въззивното решение, с която е потвърдено решение № 8007 от 19. 12. 2018 г. по гр. д. № 9402/2017 г. на Софийски градски съд, І ГО, първи състав в частта, с която касаторът е осъден да заплати на Д. С. М. обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Н. Т. Р., настъпила при ПТП на 25. 12. 2016 г., за разликата над 35 000 лв. до присъдените 121 500 лв. В жалбата се излагат подробни доводи за неправилност на решението в обжалваната част поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Поддържа се, че изводите на въззивния съд досежно размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Н. Р. при ПТП са изградени при допуснати нарушения на процесуалните правила, свързани със задълженията на съда да обсъди всички доказателства по делото и да се произнесе по доводите на страните, и при неправилно приложение на нормите на чл. 52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът-ответник поддържа, че са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3 и чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивния акт в обжалваната част. Формулира следните значими за изхода на делото правни въпроси: „1. Следва ли при определяне справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на близък съдът да отчита като критерий за справедливост и конкретните икономически параметри от загубата на дадена личност като размера на неговите доходи приживе, финансовия му принос за семейството и домакинството, в което живее, социалното му положение и принос за обществото, респ. загубата на тези доходи и принос в резултат на смъртта му при ПТП?; 2. Следва ли да се отчете 50 % и повече съпричиняване на вредите от страна на загиналата при определяне на справедливия размер на обезщетението от въззивната инстанция, когато такова възражение изрично е направено в отговора на исковата молба от страна на ответника, събрани са доказателства във връзка с това съпричиняване пред първа инстанция, в резултат на което е безспорно доказано – при условията на пълно и главно доказване по делото грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата – непоставяне на обезопасителен колан в нарушение на чл. 137а ЗДвП от страна на пострадалата, което нарушение пряко и непосредствено е довело до смъртта й?“. Касаторът поставя въпросите по реда на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3. Във връзка с въпроса по т. 1 излага доводи, че справедливостта е морална категория, като неимуществените вреди се определят в съдебната практика въз основа на свидетелски показания на близки и познати на пострадалия, които са субективни и емоционално натоварени, което не е обективен фактор за определяне на действителните вреди. Изразява разбиране, че обективен критерий за определяне на обезщетението за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари