Определение №294/03.09.2020 по дело №1198/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Хирографарният кредитор има правен интерес от установяване на несъществуване на вземане на привиден кредитор спрямо неговия длъжник. Хирографарният кредитор има правен интерес от това да обвърже със сила на пресъдено нещо длъжника си по предявен иск срещу привидни привилегировани кредитори на своя длъжник. Необсъждането на заявени в исковата молба релевантни твърдения, игнориране на въведен от страната фактически или правен довод от значение за изхода на спора е особено тежък порок на съдебния акт, водещ до неговата очевидна неправилност поради нарушение на принципите на правовия ред и основополагащите правила на гражданското съдопроизводство – състезателното начало и равенството на страните, с които законодателят гарантира правото на съдебна защита. Неспазването на тези принципи препятства възможността на страната да упражни процесуалните си права и я лишава от правото на справедлив процес. Постановеното в нарушение на тези основополагащи правила решение е очевидно неправилно като постановено contra legem – дерогиращо основни принципи, засягащи търсената от страните и дължимата от съда защита и съдействие.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите