Определение №29/29.06.2021 по дело №12/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  11

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 29

  гр.София, 29.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България и Върховният административен съд на Република България, смесен петчленен състав, в закрито заседание на двадесет и втори юни, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ГАЛИНА ХРИСТОВА

  Членове: ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

  EМИЛ ТОМОВ

  ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 12 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 135, ал. 5 АПК.

  С определение № 20107631 от 28.04.2021г. по гр.д. № 3088/2021г., Софийски районен съд (СРС) е повдигнал спор за подсъдност с Административен съд София – град (АССГ) за определяне на компетентния съд, който да се произнесе по жалба с вх. № 37463/27.11.2020г. на Н. О. Г. срещу отказ на Директора на ОДМВР - Враца за изплащане на обезщетение по чл. 236, ал. 1 ЗМВР, обективиран в писмо с рег. № 369р-20174 от 17.11.2020г., която жалба съдържа искане отказът да бъде отменен и Директорът на ОДМВР – Враца да бъде осъден да заплати на жалбоподателя дължимото обезщетение при преместване на държавния служител на работа в други населени места за срок по-дълъг от 6 месеца.

  Н. О. Г. е сезирал АССГ с жалба с вх. № 37463/27.11.2020г. срещу отказ на Директора на ОДМВР - Враца да изплати обезщетение по чл. 236, ал. 1 ЗМВР по заявление на жалбоподателя с вх. № 369000-17229 от 12.11.2020г., обективиран в писмо с рег. № 369р-20174 от 17.11.2020г.. В подадената жалба Г. поддържа, че след отмяна на уволнението му с решение на ВАС, при възстановяването му на държавна служба в структурите на МВР, е бил преназначен от длъжност в ГДНП - МВР – София на длъжност в ОДМВР- Враца, при която хипотеза счита, че за Директора на ОДМВР - Враца е възникнало задължение да му изплати регламентираното в чл. 236, ал. 1 ЗМВР обезщетение при преместване на работа в други населени места за срок по-дълъг от 6 месеца. Поради това счита обжалвания отказ на Директора на ОДМВР - Враца за незаконосъобразен, като такъв го обжалва и иска да бъде отменен като постановен при съществено нарушение на материалния закон и административнопроцесуалните правила, след което административният съд да осъди Директора на ОДМВР - Враца да му изплати претендираното обезщетение по чл. 236, ал. 1 ЗМВР в размер на 1 183. 25 лв..

  По горепосочената жалба е образувано адм. дело № 12125/2020г. по описа на АССГ, но с определение № 353 от 15.01.2021г. административният съд е констатирал лаконично, че предмет на административното производство е отказ за изплащане на обезщетение по чл. 236, ал. 1 СМВР, но понеже в жалбата се съдържа искане за присъждане на обезщетение, производството следва да се разгледа по общия исков ред. По тези съображения АССГ е прекратил производството пред себе си и го е изпратил по подсъдност на СРС.

  СРС е счел, че с жалбата си, вкл. след уточненията й в производството пред него, Г. оспорва отказа да му бъде изплатено обезщетение по чл. 236, ал. 1 ЗМВР като незаконосъобразен, моли той да бъде отменен и като последица от неговата отмяна – да му бъде присъдено претендираното обезщетение по чл. 236, ал. 1 ЗМВР. Приел е, че жалбоподателят е държавен служител в системата на МВР, а съгласно чл. 124 ЗДСл, доколкото в ЗМВР липсва специална уредба, споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и тези свързани с дисциплинарната отговорност, са подсъдни на административните съдилища. Подсъдни на гражданските съдилища съгласно чл. 125 ЗДСл са останалите имуществени спорове, които не се основават на незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административен орган, какъвто не е процесният спор, като в тази връзка районният съд се е позовал на определение №3 от 17.01.2020г. по гр.д. № 49/2019г. на 5-членен състав на ВКС и ВАС. СРС е посочил, че с влизането в сила на АПК, в чл. 128, ал. 1, т.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари