Определение №289/14.04.2021 по дело №232/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Промяната на името на дете, чийто произход е установен или оспорен (отречен) по съдебен ред, представлява ли задължителен реквизит на съдебното решение и какъв е редът, по който се поправя евентуалния пропуск на съда да се произнесе по този въпрос?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 232 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 11 733/ 30.07.2020 г. по гр.д. № 3882/ 2018 г., с което Софийски апелативен съд е отказал да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в своето решение № 1048/ 2020 г. по същото дело, квалифицирайки по чл. 247 ГПК молбата на А. М. Б. за привеждане на решението за уважаване на иска по чл. 62, ал. 2 СК и отхвърлянето на иска по чл. 69 СК в съответствие с чл. 16, ал. 2 ЗГР, вр. чл. 15 ЗГР.

Решението се обжалва от А. М. Б. с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (обща и допълнителна) по процесуалноправни въпроси, чието уточняване и конкретизиране в съответствие с т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2009 г. ОСГТК на ВКС се свеждат до следните: Промяната на името на дете, чийто произход е установен или оспорен (отречен) по съдебен ред, представлява ли задължителен реквизит на съдебното решение и какъв е редът, по който се поправя евентуалния пропуск на съда да се произнесе по този въпрос? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване, като твърди, че въззивният съд ги е решил в противоречие с решение № 282/ 19.12.2014 г. по гр.д. № 3346/ 2014 г. на ВКС, III-то ГО. По същество се оплаква, че решението е неправилно.

Мотиви

Настоящият състав намира касационната жалба с допустим предмет (решението е въззивно по гражданско дело по иск за установяване на произход), от процесуално легитимирана страна (касатор е ищецът, подал молбата, квалифицирана по чл. 247 ГПК), спазен е срокът по чл. 283 ГПК, налице са и останалите предпоставки за нейната редовност и допустимост, а повдигнатите въпроси имат претендираното значение. Съображенията са следните:

С решение № 1048/ 28.05.2020 г. по гр.д. № 3882/ 2018 г. Софийски апелативен съд, изменяйки решение № 1699/ 19.03.2016 г. по гр.д. № 5285/ 2014 г. на Софийски градски съд, е признал за установено по иск с правна квалификация чл. 62, ал. 2 СК, предявен от А. М. Б., че малолетното дете М. А. М., не е заченато и не произхожда от бащата А. М. З. и е отхвърлил иска по чл. 69 СК, предявен от А. М. Б., че малолетното дете е заченато и произхожда от И. Б..

Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 01.10.2020 г.

С молба от 15.10.2020 г. ищцата А. М. Б. е поискала от въззивния съд по реда на чл. 247 ГПК да установи допусната очевидна фактическа грешка в решението, като приведе бащиното и фамилното име на малолетното дете в съответствие с чл. 16, ал. 2 ЗГР, вр. чл. 15, ал. 1 ЗГР.

С обжалваното пред настоящата инстанция решение, въззивният съд квалифицира молбата по чл. 247 ГПК и я отхвърля. Мотивите са, че диспозитивът на основното решение съответства на неговата воля – искът по чл. 62, ал. 2 СК срещу А. З. е уважен, а искът по чл. 69 СК срещу И. Б. – отхвърлен, като евентуална грешка по прилагането на чл. 16, ал. 2 ЗГР,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари