Определение №289/13.04.2020 по дело №3902/2019

Анотация

Въпрос

Дали при въведена по делото и установена каузална сделка във връзка със запис на заповед съдът може да постанови своето решение, отчитайки само нередовността на менителничния ефект, когато е доказана действителността на сключената каузална сделка, за обезпечаване на която служи записът на заповед?


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и шести март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ:
Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3902 по описа за 2019 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на кооперация „Ямболска популярна каса“ против решение № 19 от 21.04.2019 г., постановено по въззивно гражданско дело № 42 по описа за 2019 г. на Бургаския апелативен съд, с което е отменено решение № 35 от 4.12.2018 г. по гр. д. № 111 по описа за 2018 г. на Ямболския окръжен съд и е постановено друго, с което е признато за установено по отношение на кооперация „Ямболска популярна каса“, че вземането по изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 3078 по описа за 2014 г. на Ямболския районен съд в размер на сумата 26 815 лв., законната лихва върху нея, считано от 25.11.2014 г. и разноските в заповедното производство против солидарните длъжници А. И. А., К. И. А. и М. П. М. не съществува.

Касаторът твърди, че решението на Бургаския апелативен съд е недопустимо, необосновано, неправилно и постановено в противоречие с материалния закон-основания за касационно обжалване по чл.281, ал. 1 ГПК, т.2 и т.3. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи очевидна неправилност, както и т.3 на чл.280, ал.1 от ГПК по следните въпроси:

1. При въведена по делото и установена каузална сделка във връзка със запис на заповед може ли съдът да постанови своето решение, отчитайки само нередовността на менителничния ефект, когато е доказана действителността на сключената каузална сделка, за обезпечаване на която служи записът на заповед?

2. Допустимо ли е съдът да приема за несъществуващо парично задължение по издаден на две изпълнителни основания изпълнителен лист, когато е установил порочността само на едното от двете изпълнителни основания?

Ответниците по касационната жалба А. И. А., К. И. А. и М. П. М. считат, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решението на Бургаския апелативен съд, като оспорват жалбата и по същество.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния въпрос за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира следното:

Ищците А. А., К. А. и М. М. са наследници на починалия на 20.06.2013 г. И. А. М.. В исковата молба от 16.04.2018 г. те са посочили, че срещу тях е започнало принудително изпълнение по изпълнителен лист, издаден въз основа на запис на заповед. Налице са обаче данни, че изпълнителният лист е неистински документ, за установяването на което е започнало досъдебно производство. Освен това са заявили, че записът на заповед е неавтентичен и антидатиран. По предварителното производство не е бил представен договорът за заем с техния наследодател, поради което са оспорили изобщо съществуването на облигационно правоотношение въз основа на договор за заем. Тези обстоятелства са им станали известни по повод образуването на предварителното производство и не са могли да ги знаят в срока за възражение срещу заповедта за изпълнение, поради което са поискали от съда да установи на основание чл.424, ал.1 от ГПК несъществуването на вземанията, за които тази заповед е издадена. Ако този иск бъде отхвърлен, са поискали евентуално да бъде признато за установено на основание чл.439 от ГПК, че не дължат сумите по издадения изпълнителен лист поради начална недължимост, както и поради пълното им заплащане по време на изпълнителното производство, в което са внесли общо 20 568,96 лв. Ако все пак съдът приеме, че част от сумите не са изплатени напълно, да ги редуцира до действителния дължим размер.

В отговора на исковата молба кооперация „Ямболска популярна каса“ е възразила, че исковете са недопустими, тъй като обстоятелствата, на които се позовават ищците, не са новооткрити. Документите, въз основа

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове