Определение №288/10.05.2022 по дело №1428/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кой е началният момент, от който Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, в качеството си на национално представително Бюро, дължи законна лихва при изплащане на присъдените суми за обезщетения?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ПЕТЯ ХОРОЗОВА, ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 1428/2021 година

История на спора

Производството е по чл. 288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, [населено място], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 260014 от 27.01.2020 г. по в.т.д. № 515//2020 г. на Апелативен съд – Варна, в частта, с която съдът се е произнесъл по отношение на началната дата на обезщетението за забава, като сдружението е осъдено да заплати на Г. Г. П., гражданин на Украйна, законна лихва върху присъденото й от съда обезщетение за неимуществени вреди, считано от 09.05.2017 г.

Мотиви

Касационният жалбоподател поддържа оплаквания за допуснато от въззивния съд нарушение на материалния закон и необоснованост на постановения съдебен акт, с искане за касирането му в обжалваната част. Изразява несъгласие с извода, че отговорността на НББАЗ е еквивалентна на тази на застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ и, че Бюрото дължи лихва за забава считано от уведомяването му на 09.05.2017 г., а не от изтичане на тримесечния срок по чл. 496 КЗ за произнасяне по претенцията. В жалбата се сочи, че в случая началният момент, от който НББАЗ дължи законна лихва върху присъденото обезщетение е 10.08.2017 г. - датата, следваща изтичането на предвидения в чл. 496 КЗ срок. Твърди се още, че погрешното разбиране на решаващия състав относно: отговорността на Бюрото и на източника, от който произтича, са предпоставили формирането на неправилен извод за приложимите към началния момент на дължимост на законната лихва върху присъденото обезщетение норми, а като краен правен резултат – постановяване на порочен съдебен акт в тази му част.

Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и т.3 по въпросите: 1. Кой е началният момент, от който Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, в качеството си на национално представително Бюро, дължи законна лихва при изплащане на присъдените суми за обезщетения; 2. Задълженията на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” в случаите на настъпило застрахователно събитие на територията на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 207 от 15.01.2016 г. по т. д. № 3234/2014 г.
  Кой е началният момент от който Националното бюра на автомобилните застрахователи дължи обезщетение за забава, съизмеримо със законната лихва при изплащане на обезщетение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 163 от 04.10.2016 г. по т. д. № 3456/2015 г.
  За дължимото от въззивната инстанция мотивиране и излагане на съображения при отхвърляне на иска за обезщетяване на неимуществените вреди в обжалвания – чл. 269, изр. 2 ГПК размер. За определяне размера на обезщетението за имуществени вреди съобразно даваната от родителя издръжка на детето при предявен иск за имуществени вреди от…
 • Решение №167/30.01.2020 по дело №2273/2018 5
  Решение №167/30.01.2020 по дело №2273/2018
  Намира ли приложение разпоредбата на чл.380, ал.3 КЗ при дължимо застрахователно обезщетение по чл.432 КЗ в хипотеза на оспорване от застрахователя изцяло на основателността на предявения от увреденото лице пряк иск до приключване на въззивното производство, при представяне от ищеца във въззивната инстанция на данните за банковата му сметка, по…
 • Решение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018 6
  Решение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018
  Включват ли се в застрахователната сума по застраховка «Гражданска отговорност» на осн. чл.429 КЗ / в сила от 01.01.2016г./ лихвите за забава за периода от настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари