*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 287

  София, 06.07.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  Председател: Евгений Стайков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 1356 по описа за 2022 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда чл.274,ал.2 ГПК във вр. с чл.396,ал.1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба, подадена от ответното дружество „Лубрика”ООД, [населено място] срещу определение № 453 от 29.11.2021г. на Апелативен съд Велико Търново по в.т.д.№ 325/2021г., с което по реда на чл.389 ГПК е допуснато обезпечение на иска, предявен от „ОББ”АД за сумата 100 000лв. (частично вземане от 789 293.70лв.), произтичащо от две фактури от 19.02.2018г. и от 06.03.2018г. и договор за факторинг от 21.04.2016г., ведно със законната лихва от 21.11.2019г. чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответника „Лубрика”ООД в „Уникредит Булбанк”АД до размер на сумата 100 000лв. при внасяне на парична гаранция от 10 000лв.

  С частната жалба се иска обезсилване, респ. отмяна на определението. Твърдението е, че то е недопустимо, тъй като обезпечението е допуснато след приключване на устните състезания пред въззивната инстанция, а съгласно разпоредбата на чл.389,ал.1 ГПК обезпечение на предявен иск може да се претендира „и допуска” до приключване на съдебното дирене във въззивното производство. Страната счита, че не е налице и една от предпоставките за допускане на обезпечението - наличие на обезпечителна нужда, тъй като банката може да реализира вземането си по облекчения ред на заповедното производство.

  В писмен отговор „ОББ”АД възразява, че към частната „касационна” жалба не е депозирано изложение на касационните основания, съгласно чл.280,ал.1 и ал.2 ГПК във вр. с чл.396,ал.2, изр.последно ГПК. Изложени са и съображения за неоснователност на жалбата.

  За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

  Предмет на образуваното производство е частна жалба, подадена срещу определение, с което по реда на 389,ал.1 ГПК ищецът е поискал от съда, пред който делото е висящо - в случая от въззивния съд, да допусне обезпечение на иска. Поради това обжалваемостта на определението на съда по обезпечението на иска е подчинено на предпоставките на чл.396,ал.1 ГПК. Разпоредбата на чл.396,ал.2, изр. последно ГПК, изискваща обосноваване на предпоставките за осъществяване на факултативния касационен контрол, е относима към хипотеза, в която въззивният съд по реда ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари