Определение №287/12.05.2021 по дело №1881/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 287

гр.София, 12.05.2021 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1881 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на В. Е. П. и Н. П. П. срещу решение № 205/05.08.2019 г. по в.т.д. № 91/2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 438/27.11.2018 г. по т.д. № 235/2017 г. на Великотърновски окръжен съд, ГК за отхвърляне на предявените от касаторите против „Нове– П.“ ЕООД /н./ искове за разваляне на договор за покупко – продажба на недвижим имот от 22.02.2016г., за който е съставен нотариален акт № 100, нот.д. № 78/2016 г. на нотариус Л. А., по силата на който В. Е. П. и Н. П. П. продават на „Нове – П.“ ЕООД /н./ недвижими имоти, както следва: поземлен имот с идентификатор 65766.702.1725, [населено място], с административен адрес: [населено място], [улица], площ 494 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, ведно с построените в този имот сгради: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1752.1.1, с предназначение: жилище, апартамент, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1752.1.2, с предназначение: за търговска дейност, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1752.1.3, с предназначение: за търговска дейност, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.1752.1.4, с предназначение: за търговска дейност, за сумата от 92 600 лв., както и за разваляне на договор от 24.07.2008г., за което е съставен нотариален акт за покупко – продажба № 175, нот.д. № 580/2008г. на нотариус Л. А., по силата на който В. Е. П. и Н. П. П. продават на „Нове – П.“ ЕООД /н./ следния недвижим имот: ј идеални части от УПИ XIII – 1628, 1629, с площ от 742 кв.м., в кв.81 от ПУП на [населено място], [улица], с реално търговска сграда, състояща се от първи етаж – партер, със застроена площ от 161,36 кв.м., включваща търговска зала, помощно помещение, склад, котелно помещение, сервизни помещения и коридор, и втори етаж с площ от 113,68 кв.м., включващ търговска зала, тераса и коридор и реално първи етаж от жилищна сграда със застроена площ от 106 кв.м., ведно с общите части на сградата, с идентификатор за имота 65766.702.1628 и за самостоятелните обекти 65766.702.1628.1 и 65766.702.1628.3.3, и за връщане на полученото по двата договора, на основание чл.88, ал.1 вр. чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД.

Касаторите поддържат, че решението е неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по касация „Нове – П.“ ЕООД /н./ чрез синдика Т. Н. Н. в писмения си отговор оспорва основателността на касационната жалба и изпълнението на изискванията по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационните жалби и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационните жалби са редовни - подадени са от надлежни страни, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговарят по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, апелативният съд е приел за безспорно установено, че с договор от 24.07.2008 г., обективиран в нотариален акт № 175, том VII, рег. № 7838, нот. дело № 588/2008 г. на нотариус Л. А., с район на действие – РС Свищов, Н. П. П. и В. Е. П. са продали на „Нове – П.“ ЕООД /н./ следния недвижим имот: ј идеални части от УПИ XIII – 1628, 1629, с площ от 742 кв.м., в кв.81 от ПУП на [населено място], [улица], с търговска сграда, състояща се от първи етаж – партер, със застроена площ от 161,36 кв.м., втори етаж с площ от 113,68 кв.м. и реално първи етаж от жилищната сграда с площ от 106 кв.м., ведно с общите части на сградата,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари