Определение №286/14.04.2021 по дело №3986/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Кой е компетенттен да разгледа иска за неимуществени вреди от незаконосъобразни актове и действия на министъра на правосъдието, в качеството му на работодател на съдиите по вписванията?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми април през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 3986 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Р. П. Б. от [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адв.В. М.-Т. срещу въззивното решение № 11939/28.8.2020 г, постановено по гр.дело № 150/2020 г на САС, ГК, 12 състав, с което е било обезсилено решение № 4149/7.6.2019 г по гр.дело № 13492/13 г на СГС, 1-11 състав в обжалваната му част, с която е отхвърлен предявеният от Р. П. Б. срещу Министъра на правосъдието и Агенция по вписванията иск за солидарното им осъждане да му заплатят сумата 25 001 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на водени срещу него дисциплинарни производства, ведно със лихва и разноски, производството по делото е прекратено и същото е изпратено по подсъдност на Административен съд-София-град.

Със същото решение е обезсилено определение № 26681/13.11.2019 г по гр.дело № 13492/13 г на СГС, 1-11 състав, с което съдът се е произнесъл по разноските на основание чл.248 ГПК.Производството по частната жалба вх.№ 148547/2.12.2019 г, подадена от Министерство на правосъдието е присъединено за общо разглеждане и произнасяне с акта на съда по съществото на спора.

Мотиви

В касационната жалба се подържа, че въззивното решение в обжалваната част е пнеправилно, постановено в нарушение на процесуалния закон и следва да бъде отменено.

Ответникът по касационната жалба Министерство на правосъдието представя писмен отдоговор, депозиран чрез процесуалния му представител юрисконсулт В. Д., с който по същество не я оспорва.Излага съображения относно неправилност на изводите на въззивния съд.

Ответникът по делото Агенция по вписванията не взема становище по касационната жалба.

Третото лице-помагач на страната на ответника Агенция по вписванията–С. Н. Н. не взема становище по касационната жалба.

С обжалваното въззивно решение САС е обезсилил като недопустими решението на СГС, и постановеното определение по чл.248 ГПК поради неподсъдност на исковете, производството е прекратено и делото е изпратено на Административен съд-София град.Прието е, че заповедта на министъра на правосъдието, с която на ищеца-съдия по вписванията е наложено наказание „забележка“/впоследствие отменено с решение на ВАС/, представлява административна дейност.Предявеният иск, с който Р. Б. претендира обезщетение за неимуществени вреди-болки и страдания, претърпени в резултат на проведеното дисциплинарно производство е квалифициран като такъв по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК, който подсъден на Административен съд-София-град.

Касационен въпрос

В изложението на основанията по чл.284 ал.3 ГПК е посочено касационното основание по чл.280 ал.1 т.3 ГПК.Формулиран е следният въпрос : Кой е компетенттен да разгледа иска за неимуществени вреди от незаконосъобразни актове и действия на министъра на правосъдието, в качеството му на работодател на съдиите по вписванията.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение намира, че така формулираният процесуалноправен въпрос изцяло е обусловил изводите на въззивния съд,от значение е за крайния изход на спора и на настоящия състав не е извество по него да има създадена съдебна практика, поради което касационен контрол на въззивния акт следва да бъде допуснат при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК.

Диспозитив

Воден от гореизложените мотиви, Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 11939/28.8.2020 г, постановено по гр.дело № 150/2020 г на САС, ГК, 12 състав.

ЗАДЪЛЖАВА касатора

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари