Определение №286/13.04.2020 по дело №3772/2019

Анотация

Въпрос

...

Отговор

...


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 286

гр.София, 13.04.2020 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3772 по описа за 2019 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. А. Д. против решение № 5219 от 10.07.2019 г., постановено по гражданско дело № 608 по описа за 2019 г. на Софийския градски съд, ГО, II „Е“ въззивен състав, с което е потвърдено решение № 475143 от 22.08.2018 г. по гр.д. № 21954 по описа за 2017 г. на Софийския районен съд, II ГО, 57 състав, за отхвърляне на предявените от касатора против Софийския университет “Св. Климент Охридски“ искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ за отмяна на прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ, за възстановяване на заеманата преди това длъжност, за заплащане на 4 339 лв. обезщетение за оставането и без работа в резултат от незаконното уволнение и е обезсилено първоинстанционното решение в частта, с която искът по чл.344, ал.1, т.3 от КТ е отхвърлен над размера от 4 339 лв. до 45 220,20 лв.

Касаторът твърди, че решението на Софийския градски съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила-основание за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.2 и т.3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи явна несправедливост на решението, както и т.1 и т.3 на чл.280, ал.1 от ГПК по следните въпроси:

1. Чия е доказателствената тежест относно един от елементите на състава на чл.325, ал.1, т.9 от КТ, а именно липсата на друга подходяща работа за здравословното състояние на работника или служителя в предприятието?

2. Законосъобразно ли е въззивният съд да направи преценка, че не е налице подходяща работа?

3. Длъжен ли е работодателят да докаже липсата на подходяща работа? Достатъчно ли е единствено това да се констатира от работодателя в съдебното производство?

4. Законосъобразно ли е работодателят да прекрати трудовото правоотношение в хипотезата на чл.325, ал.1, т.9 от КТ, ако има подходяща за здравословното състояние на работника или служителя длъжност, но работодателят не му я е предложил, тъй като работникът/служителят има по-висок образователен ценз от изискващия се за заемане на длъжността?

5. Само ТЕЛК ли може да определи дали една работа е подходяща по смисъла на чл.325, ал.1, т.9 от КТ?

Ответникът СУ „Св. Климент Охридски“ счита, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на решението на Софийския градски съд, като оспорва касационната жалба и по същество.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на касационно разглеждане съдебен акт. По предварителния въпрос за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд намира следното:

М. А. Д. е изложила в исковата молба, че по силата на трудов договор е заемала длъжността „главен асистент“ в Биологическия факултет, катедра „Физиология на растенията“ на СУ „Св. Климент Охридски“. На 15.08.2016 г. е претърпяла мозъчен инфаркт и с експертно решение и е определена 95% неработоспособност и работодателят е прекратил трудовото и правоотношение на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ. Служителката е посочила, че не и е била предложена друга подходяща длъжност, поради което смята уволнението за незаконно. Затова е поискала от съда да го отмени, да я възстанови на заеманата преди уволнението длъжност и да и заплати обезщетение за оставането и без работа.

В отговора на исковата молба работодателят е посочил, че в експертното решение са установени като противопоказни условия физически труд, труд, налагащ непрекъсната говорна комуникация, прегряващ и преохлаждащ микроклимат. От определените за трудоустрояване места са свободни 16 бройки. За една част от тях е необходимо висше образование в определена област, допълнителна квалификация и/или професионален опит, които ищцата не притежава/счетоводител, библиотекар, касиер/. Друга

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове