Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение №285/23.06.2022 по дело №1189/2022 1

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При спор относно вида и интензитета на преченето за упражняване право на собственост и при противоречиви свидетелски показания, може ли съдът да отхвърли иска по чл. 109 ЗС без да е изслушал съдебно- техническа експертиза?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание от двадесет и пети май две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело № ******/2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Т.- В“ Е., [населено място] и „В. ФАРМА“ О., [населено място], чрез адв. П. К., срещу решение № ******, с което е потвърдено решение № ****** по описа на СРС, І ГО, 46 състав, с което са отхвърлени предявените от " Т.- В“ Е., [населено място] и „В. ФАРМА“ О., [населено място], срещу Медицински университет, [населено място], искове с правно основание чл. 109 ЗС – за осъждане на ответника да преустанови и да се въздържа от извършването на действия (контролиран достъп), с които пречи на ищците да упражняват в пълен обем правото си на собственост върху аптечен склад, находящ се на приземния етаж ниското тяло на сградата на Стоматологичен факултет към Медицинския университет., с площ от 680 кв. м., състоящ се от три складови помещения, канцеларии, коридор и сервизни помещения, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ ....-"за МА и В.", кв. 387 по плана на [населено място], местност "Б.. България", както и за осъждането на ответника да премахне за своя сметка следните преграждащи съоръжения: подвижна метална решетка (портална врата), която прегражда единствения пешеходен и транспортен достъп до склада и която се заключва през нощта и по време на празници; метална решетка, която ограничава достъпа на МПС и възможността за маневриране по предназначената за това вътрешна улица; двойна метална преграда, която елиминира възможността МПС да маневрират във вътрешната улица, обслужваща изключително процесния имот.

Касационната жалба съдържа оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 и чл. 280, ал. 2 ГПК за допускането му до касационно обжалване. В изложението по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!