Определение №284/13.04.2021 по дело №165/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 165/ 2021 г. за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго - про продажби” АД, [населено място] с искане за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Варненски окръжен съд № 1065 от 08.10.2020 г. по гр.д.№ 2159/ 2020 г., с което е потвърдено решение на Варненски районен съд по гр.д.№ 1389/ 2020 г. и по този начин е прието за установено в отношенията между жалбоподателя и Д. Н. Д., че Д. Д. не дължи на „Енерго - про продажби” АД сумата 11 229,31 лв, начислена корекция на сметка за електрическа енергия, за период 15.02.2018 г. – 14.02.2019 г., по фактура № [№]/ 19.11.2019 г. с адрес на потребление: [населено място], [община].

Касационен въпрос

Жалбоподателят претендира въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол по материалноправния въпрос „При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?“. Според касатора в обжалваното решение този въпрос е разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд. Поддържа и очевидна неправилност на това решение, без да излага конкретни съображения в какво тя се състои.

Ответната страна Д. Д. оспорва жалбата с доводи за правилност на обжалваното решение. Моли то да не бъде допускано до касационен контрол, без да взема изрично становище по наличието на претендираното от касатора основание по чл.280 ал.1 т.1 ГПК.

Мотиви

Съдът намира жалбата за допустима, а основателно е и искането за допускане на касационното обжалване.

За да уважи предявения иск, въззивният съд е приел за установено, че страните по делото били в продажбено правоотношение, по силата на което ответникът продавал на ищцата електрическа енергия срещу заплащане на цена. На 14.02.2019 година служители на „Енерго-про мрежи” АД извършили проверка на електромер с фабричен № 1115 0314 0058 7568, за която бил съставен протокол № 1105491 от същата дата, подписан от извършилите проверката служители на дружеството и от свидетели. Въз основа на протокола дружеството ответник приело, че на абоната следва да се начисли потребена но незаплатена електрическа енергия от 58 081 квтч на стойност 11 229,31 лева. От приетата пред съда експертиза било видно, че електромерът е регистрирал цялата отчетена енергия, но въпросните 58 081 квтч били отчетени в регистър 1.8.3, който не бил отчитан и записаната в него енергия не била фактурирана. Не можело да се установи от кои момент се получава натрупването на записа в регистър 1.8.3. При тези фактически установявания съдът посочил, че по делото останали недоказани доводите на дружеството – ответник за реално потребление на служебно начисленото количество енергия по партидата на ищцата. Нямало констатации каква е причината за разминаването на показанията между дневната и нощна тарифа, както и отчетената в регистър 1.8.3, нито по каква причина регистърът, по които е извършената корекция, се явявал „скрит“. Освен това не

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари